Ovládněte cizí jazyk pomocí hypnotické sugesce

Hypnóza nemá jen léčebné účinky. Sugesce se dá uplatnit i mimo zdravotnictví a marketing. Možná už vás samotné někdy napadlo, jaké by to bylo prostě se probudit a umět nějakou novou věc. Studenti občas usínají na skriptech a žertují, že se jim třeba nějaké vědomosti přelijí do hlavy. Dětem před spaním pouštíme pohádky nebo audio knihy, aby si z nich něco zapamatovaly. Jaké by to bylo pustit si přes noc nahrávku a ráno mluvit plynně cizím jazykem? Napadlo vás někdy, že i k tomu může být dobrá hypnóza?

Anglicky snadno a rychle

Hypnóza se dá velmi dobře využít ve výuce nejen jazyků, ale i dalších předmětů. Poprvé tuto hypotézu otestoval doktor Georgi Lozanov. Proslavil se právě využitím originálních metod ve výuce cizích jazyků. Jeho přístup byl nevídaně efektivní a uspořil velké množství času, které by studenti museli jazyku a jeho procvičení věnovat k lepšímu osvojení. Doktor Lozanov navodil u studentů pomocí hypnotického transu pocit psychické i fyzické relaxace. Použil k tomu také hudbu a celkově motivující a klidné prostředí. Zjistil, že tím je možné u studentů dosáhnout překvapivě rychlých pokroků. Při této metodě se dospělí účastníci naučili za měsíc 2000 slov, z jim předtím zcela neznámého jazyka.

Učení a relaxace v jednom

Za tři měsíce dokonce 5000 slov a frází. Ověřitelných 90% z této nové slovní zásoby je aktivní znalost jazyka okamžitě využitelná v praxi a konverzaci. Posluchači se dokázali po třech měsících tohoto intenzivního studia, zapojit do příjemné konverzace o běžných denních tématech a porozuměli frázím a projevům obvyklým v daném jazyce na každodenní úrovni. Výuka trvala šest dní v týdnu po dobu čtyř hodin.

Doktor Lozan vychází z faktu, že během dne využíváme obvykle pouze 15% našich možností a tedy 85% z nich nám uniká. Tyto zbývající procenta využívá z velké části naše podvědomí. Hypnózou a sugescí je možné zpřístupnit dosud nepoužívané rezervy naší mozkové činnosti, které máme k dispozici. Psychické schopnosti se tak několikanásobně zvýší a s nimi i schopnost učení a soustředění. Uvolnění těla, příjemná hudba a klidné prostředí nám umožní soustředit a směrovat více kapacity do učebního procesu, místo do podvědomého vnímání našeho rušivého okolí.

Nezapomeňte…zůstaňte na jedné vlně

Obsah, který se takto naučíme, navíc okamžitě ukládáme do paměti, pokud nás něco nevyruší, znalosti hned zakonzervujeme. Stav lehkého transu nám zabezpečí, že naučené poznatky uložíme do paměti v hodnotě 100% a nic nevypustíme. Neztratíme se cestou při přemýšlení o vnějších jevech.

Uvolněte se, relaxujte a učte se v klidu. Váš mozek tak bude moci věnovat více energie a použít větší množství své kapacity. Tento jev můžeme vědecky ověřit pomocí měření elektrických vln v mozku. Rozdílné psychické stavy a rozpoložení totiž probíhají na jiné vlnové délce. V bdělém stavu je naše délka většinou v podobě tzv. beta vlny (14-30 herzů). V transu je používána alfa vlna (7-14 herzů).

Lozanova metoda tedy používá navození transu k dosažení alfa vlny a tím urychluje celkový proces učení. Ten je navíc příjemným a klidným zážitkem, nikoli stresujícím závodem za úspěchem, končící bolestí hlavy.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner