Co ovlivňuje, jakou budete mít ve skupině pozici?

Člověk je tvor společenský. Je pro něj přirozené vyhledávat společnost druhých a být členem různých skupin. Již v útlém věku je dítě členem rodiny, třídy a členem různých kroužků jako je pěvecký sbor nebo fotbalový tým. V dospělosti může být člověk např. členem pracovního týmu nebo členem výletnického klubu. Kdy lze mluvit o sociální skupině? Jaké pozice lze rozlišit ve skupině a jaké charakteristiky má člověk na dané pozici?

Vymezení sociální skupiny

Sociální skupina je pro člověka významná z různých důvodů. Díky ní lze dělat aktivity, které nelze dělat pouze jako jednotlivec. Ve skupinách jsou často lidé, které máme rádi, proto ji vyhledáváme. Lidé ve skupinách nám také dávají cenné informace o vnějším světě, chrání nás před nebezpečím v okolí a definují naši osobní identitu. Shaw definoval sociální skupinu pomocí několika charakteristik, které jsou pro ni typické. Zásadní je vymezení vlastí skupiny a členství ve skupině proti jiným skupinám a lidem. Dalším faktorem je interakce členů skupiny mezi sebou. Ve skupině jsou určena pravidla, která definují normy a role, kterými by se měli členové skupiny řídit. Poslední důležitou charakteristikou je uspokojování individuálních a skupinových potřeb díky členství ve skupině.

Pozice ve skupině

Člověk může ve skupině zastávat různé pozice. To, zda bude člen skupiny ve vedoucí pozici nebo řadovým členem ovlivňují jeho osobní vlastnosti, ale také jeho schopnosti a dovednosti. Schindler rozlišuje 5 základních pozic. Na pozici alfa neboli pozice vůdce, je člověk, který dokáže podněcovat skupinu, dodává dění strukturu a podněcuje a motivuje členy. Beta člen skupiny je expert ve skupině. Je racionální, dokáže myslet logicky, má speciální schopnosti a znalosti, které dokáže aplikovat při řešení problémů. Člověk nagama pozici je řadovým členem skupiny. Řadový člen příliš neopouští svoji ochrannou anonymitu a je v rámci skupiny přizpůsobivý. Na okraji skupiny je omega neboli outsider. Takový člen zaostává za skupinou. Často se nevyznačuje osobnostními vlastnostmi a dalšími charakteristikami, které jsou typické pro ostatní členy skupiny. Pátá pozice se označuje písmenem P, to označuje pozici protivníka. Proti protivníkovi je potřeba se semknout, vymezit se proti němu. Tím se více posílí vztahy mezi ostatními členy skupiny.

Toto rozdělení pozic ve skupině není zdaleka jediné. Moreno popsal důležitost pozic za pomoci dvou charakteristik a to vedení a oblíbenosti. Vedení má ve svých rukou vedoucí skupiny. Vedoucím skupiny se stává člověk, který je spolehlivý, aktivní, dokáže uvažovat racionálně, je inteligentní a pracovitý. Oblíbený člen je označován jako hvězda skupiny. Stává se jím zábavný a společenský člověk. Ten udržuje dobré vztahy s ostatními členy, je bezkonfliktní a přináší do skupiny dobrou náladu. Proti nim se vymezuje tzv. černá ovce skupiny, je jím člověk, který do dané sociální skupiny nezapadá. Daný člen není oblíbený ani nemá dostatek moci vést druhé a nemá stejné charakteristiky a vlastnosti jako ostatní členové na jiných pozicích.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner