Kdo má při společenské události přednost?

Přes to, že jsou v dnešní době společenská pravidla více uvolněná, existují základní zásady, které vám mohou pomoci s orientací ve společnosti. První dojem je totiž významný, stejně jako každodenní chování na pracovišti, ale také chování na jednání či na jakékoli jiné společenské události.

Jedna ze základních a častých otázek, týkajících se společenského chování, je, kdo má kdy přednost. A to v různých situacích např. kdo koho první pouští do dveří, kdo komu podává ruku, či kdo jako první usedá ke stolu.

Při těchto dilematech pomůže společenská významnost:

  1. Za více společensky významného se považuje starší člověk před mladším
  2. Společensky významnější je žena před mužem
  3. Nadřízený je společensky významnější než podřízený
  4. Společensky významnější je také osoba, která je uznávaná a vyniká v nějaké specifické charakteristice, tato osoba je např. váženým odborníkem v určité oblasti

Podle tohoto pravidla  tedy představujeme nejdříve společensky méně významnou osobu tomu, kdo je společensky významnější. Tedy např. své ženě nejdříve představíme svého kolegu a až poté kolegovi svou ženu. V případě nejistoty lze také využít přímého představování, kdy se lidé představí sami sobě navzájem, to je vhodné hlavně v méně formálních situacích. To stejné platí i u zdravení, jako první zdraví např. podřízený nadřízeného. Není však chyba pozdravit jako první, i když jsme v dané situace společensky významnější, např. starší nebo nadřízení. Vyvarujete se tak nepříjemné situaci, kdy by nepozdravil ani jeden z vás, přesto že se znáte.

Tato základní zásada je užitečná v mnoha situacích. Je dobré být si vědomi však toho, že existují různé výjimky. Do dveří podniku jako je restaurace či kavárna, vstupuje první muž a poté až žena, i když je muž společensky méně významný. Souvisí to se se zvyky v minulých dobách, kde mohlo v hostinství docházet k různým potyčkám a vstupující muž tak mohl ochránit ženu např. před letící židlí při hádce mezi hosty. Tento zvyk má však další výhodu. Pohledy lidí v restauraci se upnou nejvíce na prvního příchozího,  tedy muže, žena tak nemusí čelit pozornosti, která by jí nemusela být příjemná. Tyto základní mechanismy, popsané výše, vám mohou pomoci rychle zareagovat v situacích, které mohou nastat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner