Příčiny psychických poruch

Výskyt duševních poruch rapidně stoupá a trápí naši společnost. V roce 2030 bude dle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) deprese a úzkostné poruchy nejčastějším onemocněním. Věk výskytu duševních nemocí a poruch se neustále snižuje. Jaké jsou příčin a dá se jim bránit?

V roce 2015 bylo nejčastějším věkem projevení nemocí psychického charakteru 14 let. U úzkostných poruch se objevují stále více pacienti dokonce již od 11 let věku.

Duševní nemoc a poruchy se objevují ve společnosti od nepaměti. S nárůstem vlivů a rychlosti prožívání naší moderní doby, narůstá také počet lidí, kteří jsou tímto tlakem postiženi a mnohem častěji je postihne nějaká duševní porucha. Určit přesnou příčinu vzniku poruch a nemocí psychického rázu není možné. Lidská psychika je složitý systém, který se skládá z mnoha složek a je také ovlivněn spoustou proměnných.

Jaké jsou příčiny?

Pokud bychom mohli nějak definovat příčiny duševních poruch, pak jako velmi rozmanité a komplikované. Příčiny jsou komplexního charakteru. Vše souvisí se vším. Pokusíme se je ovšem rozdělit do několika hlavních odvětví.

  1. biologické (tělesné)
  2. psychické (duševní)
  3. sociální (vztahy)
  4. přesahové (transcendentální = duchovní/spirituální)
  5. individuální (čas a prostor, kulturní zázemí a situace)

Tyto výše zmíněné oblasti jsou neoddělitelně provázané a navzájem se ovlivňují. Interakce mezi nimi ovlivní celý okruh. Aby vznikla plnohodnotná a psychicky vyspělá osobnost je nutné, aby byly všechny oblasti propojené a v rovnováze. Jejich interakce určují naše vnitřní rozpoložení a zdravý vývoj prožívání. Pohnete-li jednou oblastí jen o milimetr na ručičce vah, narušíte tím celý systém. Všechny oblasti se musí také změnit. Je to řetězová reakce, jako například hra domino.

Lidská psychika je vytvořena z dvou hlavních součástí. Vrozených dispozic, těch se kterými se již narodíme, ať už díky DNA informaci nebo vzniklých během nitroděložního vývoje, a vnějších faktorů působících až po našem narození. Tou druhou složkou je myšleno především působení našeho okolí, rodiny, přátel, společnosti a kulturního zázemí, stejně tak jako úrazů, traumat a dalších okolností.

Všechny tyto jevy nás formují a obrušují. Jsme jako oblázek na dně řeky. Před tisíci let to byl hrubý kámen, ale trvalým působením vody, v lidském ekvivalentu společnosti kolem nás, se obrousil a ohladil a získal jiný tvar nebo i barvu. Zůstaly mu však stejné fyzické vlastnosti jako je hustota, tvrdost a složení. Takovým způsobem můžeme vnímat i lidský psychický vývoj.

Lidská mysl jako trs hroznového vína

V psychiatrii ovšem nelze předvídat na sto procent. Lidská mysl je nevyzpytatelná a tak se liší případ od případu. Ačkoli samozřejmě psychiatrie má jisté standardní normy a klasifikace, je těžké určit, kdy a u koho nemoc propukne a jaká porucha to bude. Nejblíže připodobnit lze lidskou psychiku a všechny příčiny, které jsou zmíněny výše, k trsu hroznového vína. Hroznový trs může být celý zdravý a krásný, často se ovšem objeví jedna nebo více ošklivých nebo nemocných bobulí. Tyto poškozené bobule mohou nakazit celý trs a zničit jej, rychle nebo pomalu. Naopak se nemusí ostatním bobulím nic stát, protože ta špatná část zůstane izolována a nebude mít na ostatní žádný vliv. Stejně tak funguje i systém lidské psychiky a příčin jejího poškození. Každá bobule, tedy každá jednotlivá oblast, může ovlivnit vývoj celého subjektu. Nebo nemusí. Není možné to odhadnout. Proto jsou psychické nemoci tak zákeřné. Absolutně prokázaná funkční prevence proti nim neexistuje a jen velmi těžce se nemoci poznávají, diagnostikují a tím hůře léčí.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner