Úzkost – Problém, o kterém se nemluví

Svíravý pocit v žaludku, zpocené ruce a zrychlený puls – i takto se projevuje úzkost, která se stává strašákem moderní doby. Strach a úzkost mají upozorňovat na nebezpečí a tím nás chránit. Co když nám ale přerostou přes hlavu?

Pod pojmem úzkost si můžeme obecně představit stavy, kdy nás naplňují nepříjemné emoce, a to bez konkrétní příčiny. Tím se odlišuje od „běžného“ strachu, který je emoční a fyziologickou odezvou na očekávané nebezpečí. Strach či úzkost zažil alespoň v mírné podobě již každý – v některých případech se však podobné stavy vymknou kontrole a začnou citelně narušovat náš život.

Příčiny úzkostných stavů není jednoduché určit. Často zmiňovaným faktorem jsou například negativní zážitky z dětství či období dospívání. Svůj vliv ale může mít také dědičnost –vyskytují-li se podobné obtíže v příbuzenstvu, jsou šance na propuknutí problémů vyšší.  Diskutuje se také o vlivu prokrvení mozku jedince na výskyt úzkostných poruch.

Jak se úzkost projevuje?

Fyzickými příznaky úzkosti jsou například třes, nevolnost, bušení srdce a zrychlený tep. Při návalu úzkosti se člověk často také hodně potí. Psychickými příznaky jsou především pocity strachu a neklidu, případně pocit závratě.

Strach má tisíce podob

Úzkostných poruch existuje celá řada – mezi ty nejznámější a nejrozšířenější můžeme zařadit například chorobné strachy – fobie. Z dalších stavů zmiňme například tzv. obsedantně-kompulzivní poruchu, kdy člověka zatěžují nepříjemné nutkavé myšlenky a obavy, nebo panickou poruchu, u níž jedince přepadají záchvaty silné úzkosti.

Jak s problémem bojovat?

Pokud Vy nebo někdo ve vašem okolí podobnými problémy trpíte, nestyďte se vyhledat pomoc odborníků. Úzkostné stavy se dají řešit například pomocí psychoterapie nebo vhodnými psychofarmaky. Ačkoliv se o této problematice příliš nemluví, podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z let 2013/14 vyplývá, že počty pacientů, kteří vyhledali pomoc odborného lékaře – psychiatra, dlouhodobě rostou – neurotické poruchy, k nimž řadíme také různé úzkostné stavy, pak tvoří nejčastější diagnózu. Nebojte se proto poradit o svém problému s odborníkem, který vám pomůže se zmírněním Vašich obtíží.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekŘízení změn v organizaci
Další článekJak správně řídit změnu ve firmě?
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.