Řeč těla jako součást naší komunikace

Často se nám stává, že se setkáme s člověkem, u kterého nedokážeme odhadnout, co si myslí.  Takový člověk s námi nehovoří pouze slovně, ale také neverbálně. O neverbální komunikaci bylo napsáno již mnoho knih a článků. Jak by také ne, když jsme jako lidé tvor velmi zvídavý.  Řeč těla nám poslouží i v situacích, kdy se nedokážeme dorozumět slovně. 

Ačkoliv se vědci neshodují, jak velké procentuální zastoupení zabírá neverbální komunikace v celkové komunikaci, prokazatelně připisují řeči těla minimálně poloviční zásluhu, jako jednomu z komunikačních kanálů. Pomocí neverbální komunikace se lidé formálně, ale také neformálně prezentují. A to za pomocí gest, výrazu tváře, pohybů těla, dotyků a očního kontaktu.

V tomto komunikačním procesu můžete vystupovat hned v několika rolích.  Tyto role popisuje Kevin Hogan jako předávající, příjemce anebo pozorovatel. Se všemi rolemi se nevědomky ztotožňuje každý z nás. Nejdříve si rozebereme roli předávajícího. Pochopitelně je předávající ten, kdo informaci k někomu vysílá, ať už úmyslně nebo spontánně. Také uhýbáte pohledem na ulici, když vás oslovuje cizí člověk s nabídkou? I to je forma úmyslného jednání v roli předávajícího. Spontánní reakce jsou nejlépe viditelné u dětí, které mnohdy okomentují jiného člověka ušklíbnutím nebo na něj ukážou prstem.

Spontánní reakce je možné dlouhodobým cvikem minimalizovat. Nejčastěji se snažíme maskovat svůj hněv, nebo situace, kdy se cítíme nepříčetní.  Často to i dokážeme, hlavně, když jsme naštvaní na svého šéfa a víme, že musíme zatnout zuby a dělat jakoby nic.

V roli příjemce musíte zpracovávat tisíce signálů, které nelze vědomě identifikovat. Váš mozek se přiklání k podvědomému jednání, a vy se chováte instinktivně, tak jako 99,99 % planety, které neverbální chování pouze odhaduje. Vědci tvrdí, že vnímání řeči těla jde lépe ženám. Nejedná se o feministické tvrzení, ale o názor odborníků, kteří za vším vidí vyšší ženskou citlivost.

Jako pozorovatelé nejste součástí celého komunikačního procesu, a je tedy třeba brát v potaz, že vaše pozorování je záležitostí zcela subjektivní. Pokud budete pozorovat hádku dvou lidí, můžete tíhnout k člověku, který má podobné vlastnosti jako vy. Interpretace neverbální komunikace jiných lidí závisí také na naší náladě. (Tak teď už chápu, proč když jsem naštvaná, si více všímám stejně naštvaných lidí a naopak jako šťastná vidím svět v růžových brýlích.)

Nejdříve si můžeme všimnout očního kontaktu, který nám věnují cizí lidé na ulici, kolegové nebo naši přátelé. Pokud při prezentaci budete udržovat pravidelný oční kontakt s posluchači, bude více pravděpodobné, že si udržíte jejich pozornost. Při konverzaci je udržování krátkého očního kontaktu žádoucí, ale je třeba neplést si jej se zíráním. Pokud cítíte rozčílení, zorničky se vám výrazně zúží a naopak při pocitu důvěry a štěstí se viditelně rozšíří.

Jeden z nejdůležitějších zdrojů neverbální komunikace je naše tvář. Na některých lidech můžete bez jakékoliv komunikace (kromě té neverbální) poznat, že je člověk rozčílený, šťastný nebo, že se bojí. Výrazem tváře můžete dát najevo téměř jakoukoliv emoci.

Mohla by vás také zajímat gestikulace.

Pakliže záměrně obohacujeme námi vysílanou informaci v mluvené komunikaci, používáme gest. Pokud předvádíte přátelům vtipnou situaci, bez pochyby užíváte doprovodných gest. Nemusíte však pouze popisovat abstraktní situace ze života, ale můžete reagovat na každodenní situace. Pokrčením ramen, které vyjadřuje, že nevíte. Zamávání rukou jako symbol odchodu nebo pozdravu. Zvednutý ukazováček jako „dávej pozor“.

K neverbální komunikaci je třeba přistupovat obezřetně, když má někdo zkřížené ruce, které značí spíš negativní postoj vůči druhé osobě, nemusí to ještě nutně znamenat, že si vás nechce připustit k tělu, ale může mu být pouze zima J.

Doufám, že jste se dozvěděli zase něco nového a obohacujícího. Můžete se s námi také podělit o vaše zkušenosti s řečí těla do komentářů.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner