Osobnost v inkoustové kaňce aneb Rorschachův test

Typický psycholog z filmů nosívá bílý plášť a tabulky s podivnými skvrnami, které neúnavně předkládá svým pacientům, aby odhalil jejich osobnost. Věděli jste však, že podobný test se používá i ve skutečnosti?

Rorschachův test inkoustových skvrn byl poprvé představen v roce 1921 a od té doby získal popularitu mezi psychology z celého světa. Dodnes jde o široce používanou psychodiagnostickou metodu, třebaže jde o test přinejmenším kontroverzní.

Jedná se o tzv. projektivní test, který využívá promítnutí pacientových myšlenek a osobnostních charakteristik na neurčité objekty. Pacientovi se ukazují karty abstraktními skvrnami, které má následně interpretovat, podle toho, co mu připomínají. Z těchto interpretací si následně psycholog vytváří úsudek o pacientově osobnosti. Závěry lze vyvozovat nejen z těchto intepretací, ale také například z počtu různých odpovědí k jedné kartě, rychlosti reakce testovaného atd.

Oficiální verze testu obsahuje celkem deset karet, z toho pět černobílých, dvě černo-červené a tři barevné. Skvrny jsou souměrné podle vertikální osy. Dnes používané karty z mnoha testovaných verzí údajně nejlépe podněcovaly fantazii testovaných subjektů. Ke každé kartě existuje také tabulka možných kategorií odpovědí, a jejich interpretaci, které mají pomoci v objektivitě psychologova úsudku.

Každá mince má dvě strany

S postupujícími léty však přibývá i kritiky této metody. Mnozí ji odsuzují jako neobjektivní či zcela zavádějící, jiní ji přiznávají alespoň doplňkový význam. Poukazují na to, že odhady bývají zjednodušující, nepřesné, ba někdy i zcela mylné.

Často bývá napadána spolehlivost testu, tedy fakt, zda lze skutečně spoléhat na to, že stejným skvrnám stejná osoba přisoudí stejný význam i s časovým odstupem.

V dobách největší popularity byla metoda používána některými psychology nejen k odhalení rysů osobnosti, ale také k diagnostice psychických poruch, což však není původní účel testu.  Dokonce se využívala i k „odhalení“ sexuální orientace, pozdější výzkumy však spolehlivě prokázaly, že domnělá odhalení jsou naprosto nespolehlivá.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekOpravdu zakázané ovoce chutná lépe?
Další článekZážitek mimo běžnou realitu – Trauma
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.