Osobnost v inkoustové kaňce aneb Rorschachův test

Typický psycholog z filmů nosívá bílý plášť a tabulky s podivnými skvrnami, které neúnavně předkládá svým pacientům, aby odhalil jejich osobnost. Věděli jste však, že podobný test se používá i ve skutečnosti?

Rorschachův test inkoustových skvrn byl poprvé představen v roce 1921 a od té doby získal popularitu mezi psychology z celého světa. Dodnes jde o široce používanou psychodiagnostickou metodu, třebaže jde o test přinejmenším kontroverzní.

Jedná se o tzv. projektivní test, který využívá promítnutí pacientových myšlenek a osobnostních charakteristik na neurčité objekty. Pacientovi se ukazují karty abstraktními skvrnami, které má následně interpretovat, podle toho, co mu připomínají. Z těchto interpretací si následně psycholog vytváří úsudek o pacientově osobnosti. Závěry lze vyvozovat nejen z těchto intepretací, ale také například z počtu různých odpovědí k jedné kartě, rychlosti reakce testovaného atd.

Oficiální verze testu obsahuje celkem deset karet, z toho pět černobílých, dvě černo-červené a tři barevné. Skvrny jsou souměrné podle vertikální osy. Dnes používané karty z mnoha testovaných verzí údajně nejlépe podněcovaly fantazii testovaných subjektů. Ke každé kartě existuje také tabulka možných kategorií odpovědí, a jejich interpretaci, které mají pomoci v objektivitě psychologova úsudku.

Každá mince má dvě strany

S postupujícími léty však přibývá i kritiky této metody. Mnozí ji odsuzují jako neobjektivní či zcela zavádějící, jiní ji přiznávají alespoň doplňkový význam. Poukazují na to, že odhady bývají zjednodušující, nepřesné, ba někdy i zcela mylné.

Často bývá napadána spolehlivost testu, tedy fakt, zda lze skutečně spoléhat na to, že stejným skvrnám stejná osoba přisoudí stejný význam i s časovým odstupem.

V dobách největší popularity byla metoda používána některými psychology nejen k odhalení rysů osobnosti, ale také k diagnostice psychických poruch, což však není původní účel testu.  Dokonce se využívala i k „odhalení“ sexuální orientace, pozdější výzkumy však spolehlivě prokázaly, že domnělá odhalení jsou naprosto nespolehlivá.

Předchozí článekOpravdu zakázané ovoce chutná lépe?
Další článekZážitek mimo běžnou realitu – Trauma
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.