Stres nemusí být vždy špatný

Hektická doba a spousta požadavků přispívá k pocitům stresu. Překonávání překážek je náročným procesem, cítit se při tom ve stresu je normální. Stres však není jen negativní, má také pozitivní stranu.

Stres může být vysvětlován jako stav napětí. Stres je jedna z našich možných reakcí na podněty. Vznik stresu souvisí s činností mozkové kůry, která se stará o smyslové vnímání, učení a myšlení. Důležitou roli hraje také mozkový kmen, který je zodpovědný za chemické a fyzikální děje v našem těle. Tyto části vyhodnocují podněty, které přináší vnější prostředí a zajišťuje na ně vhodné reakce.

Při situaci, kdy je potřeba rychlá reakce, se může stát, že automaticky začneme něco dělat a až poté si danou věc jasně uvědomíme. Například padající hrnek automaticky chytneme a až pote s hrnkem v ruce si uvědomíme, že jsme tak učinili. Rychlost reakce je v mnoha případech zásadní. Tato schopnost se vyvíjela mnoho tisíc let a jejím výsledkem je právě automatická stresová reakce. Cítíme napětí, které nás připravuje na to, abychom dokázali rychle zareagovat, utéct od nebezpečí případně s ním začít bojovat.

Dříve šlo o holý život často. V dnešní moderní době, se do přímého nebezpečí nepřítele nebo dravého zvířete nedostaneme. Automatická stresová reakce v nás však přetrvává a spouští se v době běžných situací jako je roztržka s nadřízeným nebo nestíhání důležitého termínu v práci.

Eustres a distres

Stres je často spojován s nepříjemným a nežádoucím pocitem, to je však zkreslená představa. Napětí je důležitá součást našeho fungování. Existují také příjemná napětí, jako je radost. Stres je možné obecně rozdělit do dvou kategorií a to na tzv. eustres a distres. Distres odpovídá více běžné představě stresu. Distres nás upozorňuje na nebezpečí, toto napětí je tedy spíše nepříjemné, protože nás má varovat a upozornit na to, že je něco špatně. Má za cíl nás přimět, abychom něco změnili. Naopak eustres je spojen s příjemnými pocity. Dává nám možnost nalézat i v obtížných situacích radost. Eustres je často spojen např. s pocity zamilovanosti, nebo prožitkem úspěchu.

Stres je tedy pomocníkem, který pomáhá vyznat se ve vnějším světě a situacích. Ani distres není jen negativní, popohání nás ke změně, může nám dát např. najevo, že je načase změnit příliš stresující zaměstnání.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner