Sugesce jako nástroj k léčbě

Sugesci a charismatu léčitele byla v minulosti velmi často připisována veškerá zásluha za vyléčení duševních chorob a drobných fyzických neduhů. Je předchůdcem moderní psychologie. Pracuje s lidskou myslí za účelem uzdravení fyzické schránky. Pojem sugesce pochází z latinského slova sugerro – tedy v překladu našeptávat, podsouvat a vkládat myšlenku. Nezní to příliš uklidňujícím dojmem, ale rozhodně je sugesce nedocenitelným prvkem psychologie a práce s lidmi.

Pravdou je, že sugesce je hlavní metodou při léčbě formou terapie. Nezáleží příliš na tom, jestli hypnoterapie nebo psychoterapie, skupinové terapie, podpůrné skupiny nebo odvykací léčby. Veškeré metody terapie v podstatě vychází ze sugesce a jejího příznivého vlivu na pacienta. Subjekt sugesce je ovlivněn názory svého okolí nebo terapeuta k přijetí jisté myšlenky, představy nebo názoru. Často se jedná také o navození dokonce i fyzického stavu a emocionálního rozpoložení pacienta, které je pro něj v danou chvíli nejpříznivější a důležité ke zlepšení celkového stavu.

Sugesce v praxi

Jedním z nejznámějších dopadů sugesce je tzv. “Placebo efekt” – případ, kdy pacientovi podáváte stejně vypadající léky, které jsou ale naprosto neúčinnou náhražkou a jeho zdravotní výsledky se přesto zlepšují, protože pacient prostě ví, že ho léky léčí a tak léčba pokračuje. Síla sugesce. Nejčastěji se například používá u dlouhodobě nemocných nebo u odvykacích terapií.

Vy nebo oni

Sugesci lze rozdělit do dvou částí. Podle toho, kdo je tím hlavním vlivem na vaše vnímání. Heterosugesce je okamžik, kdy vám někdo jiný dokáže podsunout nějakou myšlenku nebo přesvědčení. Například reklama pracuje s tímto fenoménem velmi často, není přece nad to mít hygienicky čistou koupelnu nebo to nejbezpečnější auto na trhu. Pokud ale působíte sami na sebe, pak se jedná o autosugesci, ta se běžně projevuje například ve výše zmíněném placebo efektu nebo při motivaci ve sportu, kariéře i životě. Autosugesce je prosté “Já to zvládnu, už je to jen pár metrů…”.

Autosugesce může být vědomá nebo nevědomá. Příkladem druhé varianty je například víra v náboženství, ideologie, mýty a pověry. Z velké části to, co považujeme za určitý kulturní základ a naši národní nebo lokální identitu. Víra v to, že černá kočka, která nám ráno cestou do práce přeběhla přes cestu, může za dnešní šéfovu špatnou náladu, nebo pozdní termín odevzdání práce vašeho podřízeného.                                   

Síla slov

Sugesce a její vliv se často využívá vědomě v psychologii a terapiích. Jejím pozitivním aspektem je schopnost navodit pocit relaxace a klidu, naděje a odhodlání pokračovat. Dodat si sílu jít dál. Sugesce je základem meditačních technik, seberozvojových cvičení a je obsažena téměř ve všech motivačních formulích. Přiznejte se, že i vám doma nějaká taková visí u zrcadla nebo na displeji počítače?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner