Kdo by ve vašem týmu rozhodně neměl chybět?

Nejdůležitějším faktorem každého podniku je lidský faktor. Ten rozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti každého podniku. Ostatní faktory lez relativně snadno pořídit. Kde ale získat odborně kvalifikované zaměstnance a jak si je ve firmě udržet? To by měla být hlavní otázka každého personalisty.

Lidský kapitál se řadí do kategorie intelektuálního kapitálu. Do této skupiny dále patří také společenský kapitál (společenský život ve firmě, výměna znalostí) a organizační kapitál (pracovní postupy, manuály). Pro rozvoj intelektuálního kapitálu je nejenom důležité vybírat kvalitní zaměstnance, ale i schopnost nadále je vzdělávat.

Vzdělávání dospělých s sebou přináší mnoho překážek. Jednou z nich je nedostatečná schopnost převést nově nabyté poznatky do praxe. Zatímco děti berou vzdělávání jako povinnost, dospělí obvykle potřebují vyšší míru motivace.

9 nepostradatelných rolí v dobře fungujícím týmu

Meredith Belbin zkoumal fungující i nefungující týmy a na základě toho vytvořil devět rolí, které by se měly v dobře fungující skupině objevit (jeden člověk může zastávat více rolí).

Inovátor – kreativec, který se snaží nalézat nekonvenční způsoby řešení.

Vyhledavač zdrojů a příležitostí – nazývejme jej „dobrý obchoďák“. Tento člověk je komunikativní, flexibilní a především schopný prodat to, co tým vytvoří.

Koordinátor – díky němu budete mít jistotu, že tým dotáhne své úkoly do konce. Nebude mít sice vlastní nápady, ale dokáže delegovat nápady ostatních. I toto je velice ceněná schopnost.

Formovač – dodává energii a motivaci ostatním v týmu. Je průbojný, netrpělivý, soutěživý.

Vyhodnocovač – kritik! I když na první pohled negativní role, v týmu je velice důležitá. Někdo musí být schopen najít chyby, které ostatní přehlédli. Má objektivní a nezaujatý náhled, je dobrým analytikem.

Týmový pracovník – tento člověk nepomůže s dosažením úkolu, ale jeho nejtěžším úkolem je harmonizovat vztahy v týmu. Obvykle není vidět a lidé si jej všimnou až ve chvíli, kdy chybí.

Realizátor – pro ostatní se může jevit otrokem. Má smysl pro povinnost, loajálnost, spolehlivost a konzervativnost.

Dotahovač – typický perfekcionalista. Je schopen věci dotáhnout do konce.  Jestliže se u něj vyskytnou tendence zveličovat problémy, lze je zkrotit.

Specialista – opravdový odborník v týmu. Soustředí se pouze na svůj úsek, o kterém toho ví nejvíce ze všech.

Jestliže chcete, aby váš tým fungoval skvěle, zamyslete se nad tím, jestli opravdu máte „obsazeny“ všechny tyto role. Jsou to jednotlivé dílky puzzle, které dohromady vytvoří úžasný a harmonický celek.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner