Duševní zdraví na pracovišti – Nutnost nebo přežitek 21. století?

Ve včerejším článku Kdo by ve vašem týmu rozhodně neměl chybět? jsme si řekli, že nejdůležitějším faktorem podniku je lidský kapitál. Zaměstnance, a především ty schopné a kvalifikované, byste si měli hýčkat. Ve 21. století je duševní zdraví i duševní stav klíčovým faktorem pro úspěch každé společnosti!

Řada zaměstnavatelů ani netuší, jak se začít zabývat problémy duševního zdraví na pracovišti či jaké strategie zvolit. Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (ENWHP) proto rozjela evropskou kampaň nazvanou „Duševní zdraví a pohoda na pracovišti.“

Co si můžeme představit pod pojmem duševní zdraví?

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje pozitivní duševní zdraví jako „stav dobrého pocitu, kdy každý jednotlivec dokáže využít své schopnosti, zvládá normální životní stres, dokáže produktivně a úspěšně pracovat a je schopen být přínosem pro svou komunitu. Zaměstnanci, kteří nemají duševní problémy, prostě pracují lépe.

Jestliže je váš zaměstnanec pod neustálým stresem, můžou se u něj rozvinout psychické problémy, které postihují lidi bez ohledu na jejich věk či pohlaví. Drobnou změnou pracovního prostředí tak můžete přispět k vyšší pohodě zaměstnanců, odstranění jejich psychických problémů a celkovému zvýšení produktivity pracovního týmu.

Je duševní zdraví pro úspěšný podnik důležité?

Na tuto otázku by si odpověď měl najít každý zaměstnavatel sám. Nicméně vám předneseme určitá fakta, nad kterými se můžete zamyslet. Bezesporu se jistě shodneme na tom, že duševní zdraví člověka má významný vliv i na jeho celkový zdravotní stav.  Angažovanost zaměstnanců v podniku je v dnešním globalizovaném světě čím dál důležitější. A co když vašim zaměstnancům nabídnete kvalitnější pracovní podmínky. Budou loajálnější vůči vaší firmě?

PRACOVNÍ NÁKLADY

Náklady související s duševním zdravím jsou bohužel nezanedbatelná čísla. Studie ze Spojeného království Velké Británie a Irska dokazují, že běžné psychické problémy, jakými jsou stres, úzkost, deprese, jsou zodpovědné za 60 milionů ztracených pracovních dní ročně. A to už je nějaká suma!

Dnešní rozvoj technologií, globalizace a určité zrychlení doby s sebou přináší i zvyšující se požadavky na zaměstnance. Jsou jim přidávány úkoly, zpřísněna kvalita, zkrácen je i čas na zpracování. Pracovník tak podléhá neustálému stresu.  Aby zaměstnanec ale mohl kvalitně rozvíjet své poznávací, sociální a psychologické schopnosti, potřebuje k tomu čas a duševní zdraví.

PRODUKTIVITA A VÝKONNOST

Díky dobrému pracovnímu prostředí může dojít ke zlepšení pracovní morálky, týmového ducha i komunikace mezi členy týmu. Lidé budou mít dobrý pocit z pracovního kolektivu, zvýší se loajalita a poklesne fluktuace…

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR)

V dnešní době velice diskutované téma, které může přinést vašemu podniku body navíc. Jedná se o dobrovolné zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do podnikové strategie firmy.

Pověst vám CSR pomůže zlepšit nejen u stávajících zaměstnanců, ale také u budoucích. Zvýší to vaši konkurenceschopnost a zlepší vnímání široké veřejnosti či zákazníků o vaší firmě.

V dalších článcích vám budeme odkrývat i další kroky, které můžou zaměstnavatelé udělat pro to, aby zlepšili duševní zdraví.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner