Svět pohledem novorozence

Pokud má miminko bolesti, hlad, anebo chce jen trošku pozornosti, může nám to dát najevo pouze pláčem. Nic jiného prozatím neumí. A právě v tuto chvíli přispěchá maminka, babička, tetička, tatínek nebo dědeček s nějakou hračkou, kterou se snaží upoutat pozornost novorozence. Děláme to automaticky, aniž bychom si uvědomovali, proč tomu tak je.

Největší úspěch mívá právě ta hračka, která je barevná, chrastí, vydává zvuky, a abychom zvýšili ještě více její účinnost, pak s ní máváme nebo točíme. Zkrátka víme, že to zabírá. Ale čím je způsobeno, že určitá hračka je u dítěte oblíbená více než ty ostatní?

Hlavně ať je hodně barevná…

Novorozenec pozoruje své okolí již od začátku svého života a některé podněty jej zaujmou více než ty ostatní. Všeobecně jsou pro děti více přitažlivé pohybující se věci před těmi statickými. Pokud již tedy zakoupí rodič či prarodič hračku, která nesklidila příliš úspěch, pokuste se ji rozpohybovat.

Světové výzkumy se také zaobíraly zrakovým vnímáním u novorozenců.  Tímto bylo zjištěno, že novorozenec více preferuje ostré kontrasty a složitější vzorce před jednoduchými, zahnuté linie před přímkami a 3D předměty před dvojdimenzionálními.

Můžeme také hádat, jak je pro miminko zajímavý obličej a vše ostatní jemu podobné. Jeho úsměvy při sklonění se k postýlce nám ale prozrazují, že velmi.

Čím blíž, tím líp

Zrak u novorozenců není na začátku jejich života tak vyvinutý. Ostrosti zraku dospělého člověka dosáhne miminko přibližně v jednom roce. Stejně tak mají i omezené zrakové pole. Na obličej maminky tak miminko reaguje nejdříve, neboť matka se k dítěti intuitivně sklání, zvedá jej z postýlky, a je s ním v nejčastějším kontaktu. Díky tomu si může miminko obličej matky nejlépe prohlédnout a nejvíce zapamatovat.

Co je od miminka vzdálené více než jeden metr již vidí rozmazaně, neboť prozatím nemá dobře vyvinuté nervové dráhy.

Již v prenatálním období je miminko ovlivňováno hlasem maminky. Tóny jejího hlasu jsou mu tedy po porodu příjemnější než nové a pro něj prozatím nezvyklé.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner