Syndrom závislosti – Metla lidstva

Velmi rozšířená teorie říká, že se lidstvo jednou zničí samo svým způsobem života, touhou po stálé novém, lepším a oslnivějším. V honu za dokonalostí a převahou. Lidstvo totiž stále trápí jedna ze špatných vlastností a tou je nenasytnost.

Až děsivě snadno se tato touha promění v závislost. Lidé dokáží být závislý v podstatě na čemkoli. Nejznámějšími jsou závislosti na návykových látkáchjako je alkohol, drogy, cigarety nebo například na pocitu vzrušení, který přináší gambling nebo sex. V širší perspektivě je ovšem nutné přiznat, že závislost sama o sobě je možná na čemkoli, co nám přináší potěšení a nemáme nikdy dost. Lidé jsou závislí na sportu, kávě, nákupech, telefonování, zdravé výživě, adrenalinových zážitcích. To že se tyto závislost nezdají na první pohled negativní ještě neznamená, že jsou o něco méně patologické. Jsou stejně tak projevem psychické poruch jako obávaný alkoholismus.

Syndrom závislost

Za tuto psychickou poruchu je z odpovědný syndrom závislosti. Ten se projevuje silnou touhou a nutkáním opakovaně konzumovat danou látku nebo provádět danou činnost. Postižená osoba má problémy s kontrolou tohoto nutkání a je pro ni v podstatě nemožné, aby sama od sebe se škodlivým chováním přestala. U návykových látek jako je alkohol a drogy se postupem času zvyšuje tolerance k účinkům látky a závislý je nucen zvyšovat množství, které užívá, aby se dostavili žádoucí reakce uvolnění. Důkazem závislosti je tzv. odvykací stav – pokud závislý nepožije látku, jak je zvyklý jeho tělo vysílá signály např. nevolnost, třes, psychické nepohodlí a změnu chování. Syndrom závislosti postupně donutí postiženou osobu zanedbávat všechny ostatní oblasti života, zapomíná na věci, na své koníčky i na své blízké. Vše v jeho životě i každodenní rutině se podřizuje pouze získání a požití látky.

K syndromu závislosti přispívají celkem čtyři faktory člověk a jeho vůle, prostředí, podněty a dostupnost návykové látky.

Démon alkohol

Jakákoli závislost znamená ztrátu kontroly a poškození běžného fungování člověka ve společnosti, ovlivňuje jeho sociální interakce i biologické a psychické zdraví, mění jeho chování a povzbuzuje negativní prvky osobnosti. Závislost jen těžko překovává postižený sám bez pomoci. K úspěšnému zvládnutí syndromu závislosti je třeba odborné péče, komplexního přístupu a odhodlání ze strany postiženého i jeho blízkých. V případě dlouhodobého užívání návykových psychoaktivních látek jsou fyziologická poškození z velké části nevratná. Jednou z nejrozšířenějších závislostí je alkoholismus. Je také nejhůře řešitelnou problematikou dnešní společnosti, kvůli dostupnosti a společenské přijatelnosti jeho užívání. Současná pop-kultura znázorňuje užívání alkoholu jako něco zcela normálního a tolerovatelného. Usnadňuje tak vznik závislosti a prodlužuje dobu uvědomění si tohoto problému u postižené osoby.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner