Jsou testy s výběrem správné odpovědi spíše ke škodě?

Studenti se připravují na závěrečné zkoušky. Testy, kde se vyskytují otázky s výběrem odpovědi patří mezi nejčastěji používané typy zkoušek na vysoké škole. Jsou levné, mohou se tak používat v masovém vzdělávání a jsou spravedlivé.

Ať už vypadáte jakkoliv nebo si o vás učitel myslí cokoliv, známka zůstává stejná. Pokud jsou vytvořeny inteligentně, testy s výběrem správné odpovědi jsou schopné testovat nejen znalost faktů, ale také pochopení principů. To je jistě světlá stránka tohoto typu zkoušky.

Během vyplňování vstřebáváme nové informace

Nicméně, každá mince má dvě strany a nejinak je to i zde. Máte-li odpovědět na otázku: „Který psycholog napsal knihu o svých zkušenostech v koncentračním táboře“ a jsou tam čtyři možnosti odpovědí: Sigmund FreudCarl Gustav JungKurt Lewin a Viktor Frankl, nejen, že odpovíte na otázku, ale naučíte se nové informace, protože kniha o zkušenostech v koncentračním táboře je nyní spojena nejen s Viktorem Franklem, což je správná odpověď, ale také se Sigmundem Freudem, Carlem Gustavem Jungem, a Kurtem Lewinem, z nichž ne každý koncentrační tábor zažil.

Když jste později dotázáni, zda Carl Gustav Jung psal o koncentračním táboře, je více pravděpodobné, že odpovíte „ano“ poté, co jste tuto odpověď viděli jako jednu z možností, než kdybyste se s tímto výrokem nikdy nesetkali; zvláště pokud nevíte, že Carl Gustav Jung byl Švýcar a v Německu za nacistické éry nežil. Tento výrok se pak může zdát jako povědomý a tím pádem správný, protože „jste to už někde viděli“. To znamená, že se studenti mohou naučit nesprávná, falešná fakta právě z vyplňování těchto testů.

Je to studentům spíš ke škodě než k užitku? Není to zas tak zlé

Lze tedy tímto pozorováním dospět k závěru, že dávání těchto testů studentům je nemorální, protože se jim pak do hlav plíží ony nesprávné možnosti? Odpověď zní ne, protože přínosy testů s výběrem odpovědi daleko převyšují jejich nedostatky.

Důvodem je, že testování je ku prospěchu učení. Pokud se máte rozhodnout, zda půjdete ke zkoušce, nebo si znovu přečtete materiály, je pro vás výhodné jít ke zkoušce. Jedná se o dobře známý účinek testování vyzkoumaný Henrym Roedigerem a jeho kolegy. Ve skutečnosti je přínos tohoto testování mnohem vyšší než škody vyplývající z připojování otázky k chybné odpovědi. Tato výhoda samotného testování by měla stačit k odmítnutí zákazu testů s výběrem odpovědi.

Je tu ještě další důvod. Pakliže učitelé nedávají testy s výběrem odpovědi, mohou vytvořit testy s odpovědí otevřenou – studenti tak musí odpověď sami napsat. Nicméně, existuje přesvědčivý důkaz, že si spíše pamatují obsah, který sami vytvořili, než ten, který si jen přečetli.

Výhody převyšují nedostatky

Pojďme tento efekt ukázat na předchozím příkladu. Pokud má Albert odpovědět na otázku: „Který psycholog napsal knihu o svých zkušenostech v koncentračním táboře“, a on odpoví Carl Gustav Jung, škoda je mnohem větší, protože špatnou odpověď vyprodukoval on sám. Kdyby měl později odpovědět, zda Carl Gustav Jung píše o svých zkušenostech v koncentračním táboře, bude mnohem pravděpodobnější, že toto tvrzení považuje za správné.

Závěrem lze říci – ano, existuje odvrácená strana testů s výběrem správné odpovědi. Nicméně, nevýhody způsobené „naučením se“ nesprávné odpovědi má menší význam v porovnání s výhodami a zisky tohoto testování a potenciální ztrátou možností mít jiné alternativní testování dále k dispozici.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner