V zajetí špatné nálady

Naše citové rozpoložení ovlivňuje chování a přístup ke každodenním činnostem. Déletrvající rozpoložení je označováno termínem nálada.

Jenže ani stejná nálada by neměla přetrvávat příliš dlouho. V případě, že je navíc velmi negativní, nás dokáže trýznit dny, týdny i měsíce. S takovou délkou trvání jedné nálady beze změny je jasné, že je něco špatně. Došlo k poruše nálady a tento stav je pro pacienta velmi nezdravý.

Jak poznáme poruchu nálady?

Porucha nálady se většinou nazývá jako nálada patická. Metafora se šachovou partií, která se dostala do bodu mrazu a není z ní úniku není náhodná, naopak je velmi trefná. Patická nálada je stav doslova emocionálního zaseknutí se v daném rozpoložení. Typicky je to velmi intenzivní a dlouhotrvající stav, převážně spojený s duševní poruchou. Je nezávislý na okolních podnětech a tento stav ovlivňuje i další psychické procesy. Známá apatie a nezájem o vše kolem nás je označována jako emoční vyhaslost a není pokládána za opravdovou poruchu nálady.

Patická nálada se vyskytuje ve třech formách: expanzivní, depresivní, úzkostná. Všechny tyto typy poruch jsou velmi dobře známé, ovšem většinou pod svými individuálními názvy.

Expanzivní porucha nálady je charakteristický „zvýšením“ nálady, tyto jednotlivé typy se ovšem mění a navzájem se mohou prolínat nebo přecházet z jedné do druhé:

  • Euforie – pocit „tupé“ blaženosti a extrémní spokojenosti
  • Mánie – přehnaně veselá, bez zábran, bez přemýšlení, vysoká aktivita a nekoordinovanost, příval nápadů, myšlenek, rychlé reakce, vysoké sebevědomí a ignorace reality, vše se zdá možné – může být ovšem spojeno také se zlobou, vztekem a rozladěním; pokud se jedná o umírněné rozpoložení je to hypomanická nálada
  • Moria – veselé, nemístné až vulgární, sexuálně zabarvené chování, vtipkování, které uráží okolí
  • Extatická nálada – pocit extrémního štěstí, blaženosti, extáze spojené s náboženským nebo sexuálním zážitkem, obsahem myšlenek atd.
  • Explozivní nálada – vznětlivá, výbušná a reaguje velmi prudce i na malé a bezvýznamné podněty
  • Rezonantní nálada – výrazně podrážděná, zloba a nevlídnost, spojené s agresí, pokud se vyskytuje bez zvýšeného sebevědomí pak je označována jako dysforická nálada – mrzutá

Depresivní nálada veřejnosti velmi známá a tradičně spojená se smutkem a žalem. Provází ji pesimismus a ztráta perspektivy, jakéhokoli smyslu pro aktivitu a nedostatek motivace. Deprese je spojena s pomalými pohyby, nečinností, pomalostí myšlení i reakcí.  Deprese je provázena poklesem sebevědomí a negativního sebehodnocení. Dotyčný postižení depresí má pocit bezradnosti a neschopnosti se rozhodnout.

1) Morózní depresivní nálada je projev zlostného a mrzutého rozpoložení.

2) Anhedonická nálada je ukázkovým depresivním chováním, kdy není nic, co by přineslo dotyčnému radost, naději a schopnost těšit se, najít smysl a motivaci.

Úzkostné nálady jsou provázeny patologickou úzkostí z nějaké situace, věci nebo osoby a strachem bez logického opodstatnění. Rozdělujeme je na úzkosti a fóbie. Úzkost nemá konkrétní podnět – obsah, který by spouštěl obavy. Naopak fóbie je strach založený na konkrétní věci, situaci nebo osobě.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner