Vytvořte si vztah s kýmkoliv díky porozumění

Ať už se jedná o vyjednávání nebo argumentaci, vždy platí základní pravidla, která vám ulehčí celý průběh jednání. Pokud budete dodržovat tato pravidla, jednání se stane mnohem snazší. Zejména proto, že už nebudete muset myslet na potencionální hrozby a jejich zvládání. Soustředit se pak budete především na opravdový smysl a lépe budete směřovat ke svému cíli.

Dosáhnout porozumění může být v určitých situacích velice složité. Pokud ale budete používat psychologickou techniku ARK, dosáhnete porozumění lehce a bez problémů. Základní pilíře této techniky je KOMUNIKACE, AFINITA (ochota komunikovat) a REALITA.

Pokud si tyto vrcholy vyznačíte do trojúhelníku, tak porozumění je plocha mezi nimi. Čím větší plocha, tím lepší vztah. A jak toho dosáhnout? Pracujte na jednotlivých bodech a posouvejte tak vrcholy.

Afinita

První pilíř trojúhelníku znamená příbuznost, vzájemný vztah nebo blízkost. Odráží to, jak jsme si s danou osobou blízcí a jestli je nám příjemné s ní sdílet společný prostor.

Pracovat na ní lze díky několika základním pravidlům, mezi které patří působit přiměřeně sebejistě, mít autentický zájem o druhého, mít na jednání dostatek času a prostoru, vybrat pro jednání takové místo, které je příjemné i druhé straně. Posledním pravidlem je přiléhavě ladit k druhému. Zní to trošku zvláštně, nicméně ptejte se, co máte mít při setkání na sobě a snažte se to dodržet. Upevníte tak v druhé osobě pocit vlastní hodnoty.

Realita

V tuto chvíli se můžeme oprostit od výkladového slovníku, kde je realita chápana jako skutečnost. V tomto případě se jedná spíše o komunikační realitu tedy míra a význam toho, co máte s druhou stranou skutečně společného. Mělo by to být to, na to máte skutečně velmi podobný názor, či co se vám oběma líbí.

Pokud se s danou osobou vidíte poprvé, je lepší se vyhnout tématům, jako je politika, náboženství, ekonomika, sexuální a etnická tématika. Velice rychle byste se mohli dostat do konfliktu a další budování porozumění by najednou bylo velice obtížné.

Komunikace

Je to poslední pilířem našeho virtuálního trojúhelníku. Možná tím nejdůležitějším.

Jste na schůzce s člověkem, o kterém nevíte téměř nic. Co je tedy vaším společným tématem? Konverzace vázne a není jednoduché mluvit spontánně a přirozeně. Přesto to nevdávejte a v žádném případě nepřecházejte na pracovní témata. Zkuste vydržet a druhou stranu rozmluvit. Pokud by nastalo mlčení, zbytečně se budete cítit zle a najednou se bude snižovat prostor i pro afinitu a realitu.

Na začátku pro rozmluvení se můžete představit a zajít i do podrobností o tom, kde se vyrůstali. Všeho ale přiměřeně! Díky tomu vás dotyčný pozná a lze předpokládat, že sám pocítí nutnost představení i své osoby. Pokud se tak nestane, můžete se jej dotázat na informace, které jste o něm zjistili. Jdete přeci na schůzku připraveni, ne? Nemyslíme používat detektiva, ale sociální sítě a internetové vyhledávače v dnešní době již vědí mnoho. Zeptejte se, zda máte ty správné informace.

Při setkání a budování porozumění nezapomínejte, že společně s ním se tvoří také první dojem o člověku. Ten mnohdy ovlivňuje celý průběh jednání i potenciální porozumění.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner