Využití karet při řízení lidí ve firmě

0
72

Get2KnowMe®, projekt společnosti Institute of Applied Psychology, umožňuje lépe poznat sebe i ostatní. Pomocí karet s emocemi, hodnotami a kompetencemi vám přiblíží osobnost daného člověka. Odhalí vám, na co klade důraz a co považuje za své silné i slabé stránky, a napoví vám, jak mu lépe porozumět. A jak to může vypadat v praxi?

Jeden z autorů projektu například karty použil, aby vysvětlil, jak si představuje fungování pracovního kolektivu. Označil několik hodnot, které v tomto kontextu vnímá jako zásadní. V prvé řadě uvedl, že potřebuje cítit, že to, co tým i každý jeho člen dělá, má smysl a spěje k nějakému výsledku. Neméně důležité jsou pak vztahy mezi jednotlivými členy týmu, které by měly být veskrze přátelské, v ideálním případě až rodinné. Vše je ovšem podmíněno respektováním pravidel a jistou měrou kontroly.

Pokud vše funguje, vykonávaná práce má smysl a přináší výsledky, je možné uvolnění a větší svoboda, posun od přátelských vztahů k takřka rodinným. Dojde-li však k nějakému problému a dostaví se neúspěch, je třeba posílit kontrolu a připomenout pravidla, případně stanovit nová, s čímž souvisí snížení svobody a návrat na přátelskou úroveň vztahů. A protože v sebedokonalejším kolektivu občas k nějakému neúspěchu dojde, je to vlastně neustálý koloběh, ovšem s každým dalším kolem se členové týmu něco nového naučí, a tak vždy dochází k nějakému posunu, zlepšení.

Samotní členové týmu by pak měli být především komunikativní, rozhodní a zaměřeni na osobní rozvoj.

Více se o projektu dozvíte na našich webových stránkách – ZDE.

 

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.