Využití karet při řízení lidí ve firmě

Get2KnowMe®, projekt společnosti Institute of Applied Psychology, umožňuje lépe poznat sebe i ostatní. Pomocí karet s emocemi, hodnotami a kompetencemi vám přiblíží osobnost daného člověka. Odhalí vám, na co klade důraz a co považuje za své silné i slabé stránky, a napoví vám, jak mu lépe porozumět. A jak to může vypadat v praxi?

Jeden z autorů projektu například karty použil, aby vysvětlil, jak si představuje fungování pracovního kolektivu. Označil několik hodnot, které v tomto kontextu vnímá jako zásadní. V prvé řadě uvedl, že potřebuje cítit, že to, co tým i každý jeho člen dělá, má smysl a spěje k nějakému výsledku. Neméně důležité jsou pak vztahy mezi jednotlivými členy týmu, které by měly být veskrze přátelské, v ideálním případě až rodinné. Vše je ovšem podmíněno respektováním pravidel a jistou měrou kontroly.

Pokud vše funguje, vykonávaná práce má smysl a přináší výsledky, je možné uvolnění a větší svoboda, posun od přátelských vztahů k takřka rodinným. Dojde-li však k nějakému problému a dostaví se neúspěch, je třeba posílit kontrolu a připomenout pravidla, případně stanovit nová, s čímž souvisí snížení svobody a návrat na přátelskou úroveň vztahů. A protože v sebedokonalejším kolektivu občas k nějakému neúspěchu dojde, je to vlastně neustálý koloběh, ovšem s každým dalším kolem se členové týmu něco nového naučí, a tak vždy dochází k nějakému posunu, zlepšení.

Samotní členové týmu by pak měli být především komunikativní, rozhodní a zaměřeni na osobní rozvoj.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJak vytvořit úspěšnou reklamu?
Další článekPříčiny krachu všech snah o motivaci pracovníků
Díky svým životním zkušenostem jsem objevila zájem o psychologii a poznávání lidí do hloubky. Jsem velmi nadšená z možnosti, která se mi naskytla, tedy pracovat přímo ve firmě, která se psychologií a porozumění lidem zabývá. Díky každodenní komunikaci s lidmi se učím nahlížet na věci i z jiného úhlu než jen mojí subjektivní optikou, zajímá mne náhled a názory ostatních a je obohacující být v kontaktu s lidmi, kteří mají vlastní názory a přístup k životu.