Jak vytvořit úspěšnou reklamu?

Reklam nás za den obklopují stovky. Některé z nich nás nezaujmou, některé jsou však natolik přesvědčivé, že si na jejich základě daný výrobek opravdu koupíme. V reklamním průmyslu jsou miliardy dolarů, mnohé reklamy jsou však zbytečně investované peníze. Jak na efektivní a úspěšnou reklamu?

Volba média

Důležitá je samotná volba média, prostřednictvím, kterého budete reklamu šířit. Nabídka je široká, mezi nejpopulárnějšími patří televize, noviny nebo internet. Reklama se prostřednictvím těchto medií musí dostat ke správným adresátům a zároveň také nesmí být příliš nákladná.  Nákladnost můžeme hodnotit jako poměr mezi cenou a počtem oslovených lidí. Důležitý je také kvalitativní dosah, který řeší naplnění parametrů dané cílové skupině jako je věk nebo zájmy oslovených osob.

Osoba prezentující produkt

Je klíčové, aby zdroj prostřednictvím, kterého reklamu šíříme, byl považován za věrohodný. Věrohodnost osoby prezentující daný produkt zajišťuje například odbornost. Pokud je daný produkt nebo služba prezentovaná odborníkem, bude daná reklama vzbuzovat u zákazníků větší důvěru. A to dokonce i v případě, kdy příjemci nemají podrobnější informace o tom, jaké přesné odborné znalosti daná osoba má.

Zásadní je také přitažlivost dané osoby. Atraktivní ženy i muži působí jako důvěryhodnější oproti lidem průměrného vzhledu.

Proto zubní pastu většinou prezentuje právě krásná stomatoložka či pohledný stomatolog v bílém plášti. Není opomenut ani popisek se jménem daného doktora a hlavně jeho dosažené tituly. Tato reklama totiž již těmito faktory předurčuje svoji spěšnost, jelikož osoba v sobě snoubí odbornost i atraktivitu.

Znalost cílové skupiny

Před tím, než se rozhodnete vytvořit reklamu propagující váš produkt, je důležité podrobně promyslet charakteristiky cílové skupiny, na které tato reklama bude zaměřena. Lidé mají totiž tendenci vyhledávat ty informace, které je zajímají a jsou konzistentní s jejich názory a přesvědčeními. To ovlivňuje, které médium zvolíte a kam zde reklamu přesně umístíte. Pokud je váš produkt například kosmetický výrobek jako rudá rtěnka, pravděpodobně svoji reklamu umístíte do ženského časopisu do sekce článků zabývající se kosmetikou, nebo do televizní reklamní přestávky, která bude vysílána v průběhu romantického filmu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner