Zásady komunikace – Jak předat informace efektivně a nenásilně

Dorozumívání mezi lidmi je jedna z nejsložitějších a zároveň nejjednodušších věcí. Přirozeným způsobem si všechny živé organismy mezi sebou předávají informace. Lidská komunikace, je ale mnohdy velmi náročná neboť nemá jednoduchý výklad. Vnímání a pochopení jednotlivých znaků a slov se liší člověk od člověka, především díky kulturnímu a společenskému prostředí, z nějž pochází a nemalou míru hraje také úroveň a obor vzdělání.

K usnadnění komunikace všeobecně slouží několik nenáročných postupů a zásad.

Komunikace mezi lidmi vládne světu, je vyvíjen stále větší tlak na časovou nenáročnost a jednoznačnost pochopení. Efektivní a nenásilná komunikace je mantrou moderní společnosti. Čas a informace jsou peníze a peníze jsou na žebříčku důležitosti hodně vysoko. Jak zajistit, aby vše, co chceme bylo správně a včas pochopeno, přijato a uvedeno do praxe?

Jak si ale osvojit pravidla a schopnosti snadné a rychlé komunikace?

Základem k osvojení si způsobů efektivní komunikace je pochopit, co to znamená skutečné porozumění a jak jen nastolit. Jak pracovat s emocemi posluchačů a jak samotné emoce u lidí fungují.

Ovlivnit emocionální rozpoložení našeho publika nebo okolí je základem k získání jejich pozornosti a úspěšnému předání informace. Brát ohled na emoční prožívání a především naslouchat a předávat zpětnou vazbu, že jsme informace slyšeli, přijali a pochopili jsou hlavní etapy procesu úspěšné komunikace. Se zapojením gest, mimiky a intonace navíc bude náš projev mít větší dopad na své příjemce. Pomlky a rytmika mluveného slova stejně jako neverbální projevy se spojí v ucelený proud emocí a informace jsou snadněji a přirozeněji přijaty. Posluchač má tak pocit, že celá komunikace proběhla nenásilně a z vaší strany se dostavilo uspokojení z úspěšně předané myšlenky. Tak by měla vypadat efektivní komunikace.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner