Zásady komunikace: jak předat informace efektivně a nenásilně

Dorozumívání mezi lidmi je jedna z nejsložitějších a zároveň nejjednodušších věcí. Přirozeným způsobem si všechny živé organismy mezi sebou předávají informace. Lidská komunikace, je ale mnohdy velmi náročná neboť nemá jednoduchý výklad. Vnímání a pochopení jednotlivých znaků a slov se liší člověk od člověka, především díky kulturnímu a společenskému prostředí, z nějž pochází a nemalou míru hraje také úroveň a obor vzdělání.

 

K usnadnění komunikace všeobecně slouží několik nenáročných postupů a zásad.

Komunikace mezi lidmi vládne světu, je vyvíjen stále větší tlak na časovou nenáročnost a jednoznačnost pochopení. Efektivní a nenásilná komunikace je mantrou moderní společnosti. Čas a informace jsou peníze a peníze jsou na žebříčku důležitosti hodně vysoko. Jak zajistit, aby vše, co chceme bylo správně a včas pochopeno, přijato a uvedeno do praxe?

Jak si ale osvojit pravidla a schopnosti snadné a rychlé komunikace?

Základem k osvojení si způsobů efektivní komunikace je pochopit, co to znamená skutečné porozumění a jak jen nastolit. Jak pracovat s emocemi posluchačů a jak samotné emoce u lidí fungují.

Ovlivnit emocionální rozpoložení našeho publika nebo okolí je základem k získání jejich pozornosti a úspěšnému předání informace. Brát ohled na emoční prožívání a především naslouchat a předávat zpětnou vazbu, že jsme informace slyšeli, přijali a pochopili jsou hlavní etapy procesu úspěšné komunikace. Se zapojením gest, mimiky a intonace navíc bude náš projev mít větší dopad na své příjemce. Pomlky a rytmika mluveného slova stejně jako neverbální projevy se spojí v ucelený proud emocí a informace jsou snadněji a přirozeněji přijaty. Posluchač má tak pocit, že celá komunikace proběhla nenásilně a z vaší strany se dostavilo uspokojení z úspěšně předané myšlenky. Tak by měla vypadat efektivní komunikace.