Hodnota, emoce, kompetence aneb jak žít v souladu se sebou?

Každý člověk je potenciálně schopen řídit svůj život. Minimálně ve výběru směru, vytvoření záměru a jeho následování. K tomu, aby mohl dosáhnout svého vytyčeného cíle, ať už je jakýkoliv, je nutné sevřít opratě povozu své existence pevně ve svých rukou. Kočí jste vy. Opratě jsou vaše hodnoty. Koně jsou emoce. A kompetence? Záleží na tom, zda máte touhu po učení a neustálém vývoji. Nicméně jednu kompetenci vám nemůže nikdo odepřít. Jste nejpovolanější osoba, která může ukočírovat váš povoz a dopravit ho do cíle. Kdo jiný zná lépe vaše spřežení než vy sami? 

Kalíšek hodnot měj u sebe

Je velmi důležité znát svou hodnotu. Tuto hodnotu nám nemůže poskytnout nikdo zvenčí. Musí pramenit přímo od vás. Klasický model této problematiky často vídám ve svém okolí. Jistě i vy znáte věty typu: „Pro dobrotu na žebrotu.“ „Tak já dělám všechno, co se po mě chce a stejně jsem vždycky ten/ta špatný/á.“ Zde je asi vhodné uvést, že primárně záleží na záměru, se kterým to všechno děláme. Nebudeme se cítit hodnotnější, pokud budeme stále očekávat hodnotu z venku. Za něco. Naopak, pokud už do činu jdeme s vědomím vlastní hodnoty, funguje to a pomáhá k růstu. Z čehož vyplývá, že vlastní hodnotu si člověk nastavuje sám. Po tom, co sám zhodnotí sám sebe a je k sobě dostatečně upřímný. Vlastní hodnota vždy vychází ze vztahu k sobě samému. Nečekejte, že vám kalíšek hodnot naplní okolí. Nečekejte na pochvaly ani na pomoc. Naplňte ho sami, chvalte se sami a spoléhej na sebe. Podpora zvenčí pak může pomoci o to víc, že na ní nejste závislí.

Moje emoce, můj problém, moje lekce

Emoce jsou zahrnuty v balíčku, který dostaneme při příchodu na svět. Respektive schopnost je prožívat. Což je pak po celý život důležité! I když je pravda, že některé emoce se prožívají snáze a radostněji než jiné. Je zajímavé je sledovat a zkoumat. V zásadě lze říci, že pokud začnete alespoň částečně rozumět svým emocím, můžete s nimi začít vést jakýsi dialog. Pomocí něj můžete mít své emoce lépe pod kontrolou. Přinejmenším tím, že budete vědět, kdy která emoce přichází a na co reaguje. Můžete zjistit, že některé emoce jsou stíny z daleké minulosti, které vystupují na povrch a s přítomností nemají vlastně mnoho společného. Cokoliv, co je v našem vědomí, je transformovatelné. Nemůžete ovlivnit něco, o čem nevíte. Proto je pro práci se sebou samým uvědomění tak podstatné, ba až klíčové. Za každou emocí je jistá zpráva pro vás.

Kompetence je třeba použít

S kompetencemi je to zapeklité. Souvisí samozřejmě opět se vztahem k sobě, ale i k okolí. Schopnost toho, chopit se svých kompetencí, se vyvíjí již od dětství. Nechávali vás rodiče, abyste s nimi trávili čas a pomáhali jim? Nebo jste byli vždycky na všechno moc malí? Znám pár lidí, kteří jsou na všechno malí i v padesáti.

Kompetence úzce souvisí se sebevědomím. Nemyslím tím povrchní namyšlenost, nadhodnocování sebe sama. Myslím tím hluboké vědomí sebe sama. Vychází z toho, že nikdo vás nezná tak dobře, jako vy. Nikdo neprožívá stejné věci totožně s vámi. Zřejmě nikdo o vás nemá tutéž představu, jakou o sobě máte vy. Což je velmi osvobozující! Zvláště pokud si uvědomíme, že obraz sebe sama je něco, co můžeme měnit! Opět jen my sami vnitřní kreativní prací a poznáváním hlubin své duše.

Dopřejte si bližší pohled na emoce jako takové.

To, k čemu máte nebo (zatím) nemáte kompetence, poznáte sami. Není potřeba se podceňovat, ale na druhou stranu ani přeceňovat. Je tedy podstatné si určit vlastní hodnotu. Pramení z vašich dobrých vlastností a schopností, kterým se můžete věnovat a rozvíjet je. A to lze pouze jejich používáním v praxi.

Soustředit se na ty špatné, stydět se za ně a chtít se jich zbavit jednou pro vždy většinou není efektní. Hlavně už to dopředu předurčuje barvu sklíček, skrz které pak vidíme sebe i okolí. Kdo není schopen vidět to dobré v sobě, nenajde to dobré ani venku. Pokud chcete se špatnými vlastnostmi něco dělat, je nutné si nejprve připustit, že je máte. Zkrátka je přijmout. Přijetí je první krok transformace.

Na závěr má oblíbená poučka, která k tématu krásně ladí. Pokud jsou kolem vás už jen samí blbci a kreténi, zřejmě nastal čas obrátit pozornost k sobě.

A co vy? Rozvíjíte dobré vlastnosti nebo jste stále na válečné stezce proti těm špatným?

Jste spojením dne a noci. Bojovat proti noci je stejně zbytečné jako bojovat proti východu Slunce.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner