Tajemný svět klientů. Koho hledám a proč?

Nejen v začátcích podnikání, ale při uvedení nového produktu nebo služby na trh i při expanzi podniku. Vždy je nutné určit si svoji cílovou skupinu zákazníků. Tomu následně přizpůsobujeme propagaci výrobku, komunikaci se zákazníkem i samotnou nabídku. Využijete k propagaci atraktivní webové stránky, sociální sítě, letáčky nebo reklamu v televizi či rádiu? Nejefektivnější je samozřejmě kombinace, nicméně vždy s ohledem na cílovou skupinu zákazníků.

Jak definovat cílovou skupinu zákazníků?

Není vůbec jednoduché definovat, koho chci oslovit a komu budu nabízet svoje produkty. Pomoci nám k tomu může 6 jednoduchých otázek. Hledání odpovědí již ovšem není tak jednoduché a je nutné se nad odpověďmi pořádně zamyslet!

  1. Kdo jsou?

Základní otázkou v hledání je demografie. Jako vše, i demografie má své limity ohledně odkrývání potenciálu, nicméně vám může poskytnout opravdu cenné informace o budoucích zákaznících.

Hlavní podotázky, které byste si měli položit, jsou: „Jakého věku budou moji klienti? Jakého pohlaví? Jaké je jejich vzdělání, rodinný stav, jaký je příjem?“

Ačkoli se to pro některé může zdát jako nudné statistické údaje, prozradí vám to mnoho o chování vašich spotřebitelů.

  1. Jaké mají potřeby či motivy k nákupu?

Každý z nás má nějaké starosti, potřeby i nejtajnější sny. Ať už je to cokoli, může vám to otevřít bránu do diskuze s klientem. Podmínkou je rozumět jejich obavám i přáním. Pokud budete schopni je přesně specifikovat a najdete si k nim také vhodnou argumentaci, úspěch je téměř zaručen.

  1. Odkud získávají informace?

Již v úvodu jsme napsali, že výběr vhodného komunikačního kanálu je naprosto nezbytné. Pokud budete cílit na seniory, nebude zrovna nejvhodnější zvolená reklama na sociálních sítích. Čím více rozšíříte povědomí o vaší značce, tím vyšší pak bude i důvěryhodnost.

Tato otázka je opravdu širokou oblastí. Důkladně tedy promyslete, co budete k propagaci využívat a jak. Než překročíme k dalšímu bodu, pak se ujistěte, že přesně víte, jak své materiály dostat k vašim cílovým zákazníkům a to tak, aby byly ucelené a smysluplné.

  1. Co váš produkt řeší za problém u zákazníků?

Podnikatelé již vědí, že by měli definovat výhody produktu nebo služby, kterou nabízejí svým klientům. „Neříkej mi, co to umí, řekni mi, co to udělá pro mě.“ Proč by zákazník měl koupit zrovna váš produkt? Ze všech výhod, které jste již definovali, se snažte vyzdvihnout ty nejpodstatnější a nejlepší. Tento poznatek pak sdělte svým zákazníkům.

  1. Komu budou důvěřovat?

Poslední otázka pro sestavení profilu vašeho budoucího zákazníka je taktéž velice důležitá. Jde o to, že musíte určit, komu budou klienti nejvíce důvěřovat. Samozřejmě každý podnikatel doufá, že právě jemu.

Všeobecně lidé více důvěřují expertům v dané oblasti, celebritám nebo ověřené značce. Pokud správně rozklíčujete, čemu věří, pak můžete danou informaci využít ve svůj prospěch. Pokud klienti věří odbornému periodiku v dané oblasti, pokuste se navázat spolupráci. Pokud věří celebritám, pokuste se navázat spolupráci s nimi. Mohou se například stát tváří vaší značky.

Není vůbec jednoduché do hloubky poznat svého cílového zákazníka. Věřte ale, že vynaložené úsilí se vám mnohonásobně vrátí. A to nejen v oddanosti vašich klientů, v dobré pověsti, kterou získáte, ale nakonec i ve zvýšení příjmů.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner