Podnikové strategie a organizační systém

Firemní prostředí není jen o řízení lidí, ale také o strategiích organizační struktury, které posouvají a definují chod podniku. Většina manažerů se ve své práci musí věnovat také strategii podniku. Pro odpovídající cíle firmy je nutné zajistit také strategii – tedy cestu, kterou se k ní firma dopracuje. Aby bylo možné cílů dosáhnout, musí strategie zahrnovat také organizační strukturu a měnit se v závislosti na potřebách firmy. Firma bude měnit svoji strukturu ve snaze rozšířit rozsah svých služeb, množství výroby atd.

Abychom lépe pochopili jak spolu strategie a změny struktury organizace souvisí, je třeba zapamatovat si několik důležitých pravidel. Zaprvé „struktura následuje strategii“. Nejdříve se tedy stanoví strategie a cíl. Posléze v rámci splnění této strategie bude nutné modifikovat strukturu firmy. Zadruhé strategii si můžeme zjednodušeně představit jako způsob chování vyjadřující jaký vztah by měla/chce firma zaujmout vzhledem ke svému okolí.

Strategie byly rozdělen do čtyř nejčastějších typů:

Obránce: Vzor chování, který se snaží optimalizovat stav věcí. Snaží se zlepšit již existující strukturu pomocí zaměření na osvědčené postupy, výrobky, služby a výkony. Zlepšuje výrobní podle pravidel hospodářských a v rámci technologických možností. Inovace se uskutečňují jako plynulý proces, když jsou k dispozici nové prostředky a technologie jsou plynule zapojeny do chodu podniku. Tato strategie je úspěšná ve stabilním prostředí a nehledá nové tržní oblasti pro své výrobky. Strategie je také vhodná pro úsporu nákladů, velkou účinnost a eliminaci rizik. Pro tuto strategii je tedy nejvhodnější klasická funkcionální organizační struktura s direktivní pravomocí ředitele.

Výzkumník: Strategie, která hledá stále nové možnosti a příležitosti na trhu. Vyhledává nové šance a experimentuje. Zaměřuje se na pozitivní dopady nových řešení na úkor efektivity organizace. Strategie je vhodná pro dynamické prostředí. Rozhodování je ponecháno decentralizovanému celku. Účelem je najít alternativy vedoucí k nejvyšší efektivitě výkonů i produktů. Nejčastější strukturou pro tuto strategii je divizionální organizace nebo strategické obchodní jednotky.

Analyzátor: Strategie je kombinací obou předchozích modelů chování – rozdílný přístup je věnován základním doménám a dorůstajícím oborům firmy. Pro kmenové základní operace, produkty a služby je využito přístupu obránce vedoucí k stabilnímu zázemí, pro nově vznikající obory, produkty a oblasti je využito inovativního přístupu výzkumníka. Po ověření úspěšnosti inovací se začne jejich realizace, která nenaruší chod základních oborů. Nejčastěji je použita tato strategie v maticové organizační struktuře.

Zpátečník: Strategie chování je definována nejistotou v jednání. V takovém případě jsou sice změny vnímány, zpátečník na změny ovšem není schopen ani ochoten efektivně reagovat. Z toho důvodu jsou vztahy mezi strukturou a strategií oddělené. Zpátečnický postoj přináší obtíže pro zavedení dlouhodobých strategií a pro rozvoj firmy. Podnik je nepředvídatelný a jeho nejistota se odráží v reakci okolí. Situace vede ve firmě k dezorientace a odmítání přijetí krátkodobých změn. Je nejčastěji používána v klasických organizačních strukturách.

Ze zkušenosti vychází poučení, že čím jednodušší struktura tím snáze se vyrovnává s problémy zvenčí, je schopna na ně reagovat a díky tomu se posunovat a zlepšovat. Při změnách platí, že čím jednoduší je organizační struktura, tím méně se je náchylná k chybám a problémům.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner