Problémoví lidé v zaměstnání – jak s nimi jednat?

V každém pracovním kolektivu se střetává množství osobností a názorů – z tohoto faktu však často pramení řada problémů ve vztazích na pracovišti. Obzvláště ve větším kolektivu je pravděpodobné, že ne všichni kolegové si „padnou do noty“. Kuloáry se začnou šířit pomluvy a atmosféra v podniku houstne. Jak však podobným problémům předcházet?

Zatímco někteří lidé vyjdou prakticky s každým a jejich práce je odvedena včas a kvalitně, nezřídka se ve firmách najdou tací, jejichž pracovní výkony a chování budí nevoli ostatních. Jejich nadřízený si v napjaté situaci musí umět poradit a v ideálním případě uhasit konflikt dřív, než vůbec započne. Pojďme se blíže podívat na problémové typy lidí, v nichž mnohý z nás možná rozpozná někoho ze svých kolegů.

Nedbalý

Takový podřízený často dělá svou práci jen tak „halabala“ – hledí více na kvantitu než kvalitu, vždyť „ono už to nějak dopadne“. Má sklon ke zbrklým rozhodnutím a podceňování nebo nedomýšlení rizik. Soustředí se spíše na zachraňování situace na poslední chvíli, než prevenci selhání. Důvodem takového jednání může být prostá lenost a nechuť přemýšlet, způsobeno však může být i např. problémy v osobním životě (=člověk je myšlenkami jinde). Důležité je ocenit jeho přednosti, např. rychlost práce, zároveň však zdůraznit, jaké dopady mají jeho opomenutí a vést jej k jejich nápravě.

Mluvka

Vyniká v komunikaci, rád a často mluví o svých zásluhách a dokáže se „dobře prodat“. Skutečné práce však mnoho neudělá. Podobně jako někteří politici se vyznačují sliby o okamžité nápravě situace a prezentováním lákavých myšlenek o tom, jak díky němu všechno dopadne báječně.  Jeho jednání může způsobovat například vysoké sebevědomí a potřeba být „středem pozornosti“. V jednání s ním se vyplatí vyžadovat reálná, podložená fakta a důkazy jeho tvrzení, nenechat se unést jeho vzletnými slovy.

Arogantní

Arogantní člověk se vyznačuje bezohledným jednáním a šířením emočního jedu mezi spolupracovníky.  Uráží, vztekají se a nezřídka kritizují práci ostatních – zkrátka své spolupracovníky často „terorizují“. Jednání s podobným člověkem vyžaduje značnou dávku sebeovládání.
Jeho chování  může  být zapříčiněno např. nadměrným stresem nebo pocitem ukřivděnosti. Doporučuje se reagovat velmi asertivně, nenechat se vyprovokovat ke konfliktu a v případě nutnosti uplatnit svoji autoritu a věcně agresivního člověka „srovnat do latě“ racionálními argumenty.

Zaujalo Vás téma? Více o jednání a motivaci pracovníků se dočtete ZDE.