Problémoví lidé v zaměstnání – Jak s nimi jednat?

V každém pracovním kolektivu se střetává množství osobností a názorů – z tohoto faktu však často pramení řada problémů ve vztazích na pracovišti. Obzvláště ve větším kolektivu je pravděpodobné, že ne všichni kolegové si „padnou do noty“. Kuloáry se začnou šířit pomluvy a atmosféra v podniku houstne. Jak však podobným problémům předcházet?

Zatímco někteří lidé vyjdou prakticky s každým a jejich práce je odvedena včas a kvalitně, nezřídka se ve firmách najdou tací, jejichž pracovní výkony a chování budí nevoli ostatních. Jejich nadřízený si v napjaté situaci musí umět poradit a v ideálním případě uhasit konflikt dřív, než vůbec započne. Pojďme se blíže podívat na problémové typy lidí, v nichž mnohý z nás možná rozpozná někoho ze svých kolegů.

Nedbalý

Takový podřízený často dělá svou práci jen tak „halabala“ – hledí více na kvantitu než kvalitu, vždyť „ono už to nějak dopadne“. Má sklon ke zbrklým rozhodnutím a podceňování nebo nedomýšlení rizik. Soustředí se spíše na zachraňování situace na poslední chvíli, než prevenci selhání. Důvodem takového jednání může být prostá lenost a nechuť přemýšlet, způsobeno však může být i např. problémy v osobním životě (=člověk je myšlenkami jinde). Důležité je ocenit jeho přednosti, např. rychlost práce, zároveň však zdůraznit, jaké dopady mají jeho opomenutí a vést jej k jejich nápravě.

Mluvka

Vyniká v komunikaci, rád a často mluví o svých zásluhách a dokáže se „dobře prodat“. Skutečné práce však mnoho neudělá. Podobně jako někteří politici se vyznačují sliby o okamžité nápravě situace a prezentováním lákavých myšlenek o tom, jak díky němu všechno dopadne báječně.  Jeho jednání může způsobovat například vysoké sebevědomí a potřeba být „středem pozornosti“. V jednání s ním se vyplatí vyžadovat reálná, podložená fakta a důkazy jeho tvrzení, nenechat se unést jeho vzletnými slovy.

Arogantní

Arogantní člověk se vyznačuje bezohledným jednáním a šířením emočního jedu mezi spolupracovníky.  Uráží, vztekají se a nezřídka kritizují práci ostatních – zkrátka své spolupracovníky často „terorizují“. Jednání s podobným člověkem vyžaduje značnou dávku sebeovládání.
Jeho chování  může  být zapříčiněno např. nadměrným stresem nebo pocitem ukřivděnosti. Doporučuje se reagovat velmi asertivně, nenechat se vyprovokovat ke konfliktu a v případě nutnosti uplatnit svoji autoritu a věcně agresivního člověka „srovnat do latě“ racionálními argumenty.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner