Teorie spravedlivé odměny aneb bez práce nejsou koláče

Lidskou přirozeností je snaha zlepšit své životní podmínky, zajistit si základní potřeby a neustále posouvat své hranice možností. Usnadnit si práci a získávat za své úsilí víc. Více peněz, více času pro sebe a pro rodinu, více odvedené práce, více úspěchu a více radosti. S touto touhou se posouvat a měnit tvář světa souvisí také naše přirozená soutěživost.

Dar, který nám umožnil projít evolučním vývojem do dnešní podoby a ovládnout své životní prostřední ačkoli mnohdy dost sobecky a bezohledně. Přesto soutěživost, která nám byla dána do vínku nás směruje k dalším činnostem. Je založena na naší nezdolné snaze porovnávat se s okolím, s dalšími lidmi a jejich postavením, jejich úspěchy a jejich možnostmi.

Lidé se srovnávají s ostatními a přicházejí na rozdíly nebo na své nedostatky. Nejčastěji ovšem dospívají k názoru, že se jim nedostává stejné odměny za jejich práci a jejich postavení je o něco horší. Lidé totiž při srovnání nekoukají na parametry posouzení stejné startovní pozice. Koukají se na výsledky. Vidí, že jejich soused má větší dům, nové auto a jezdí pravidelné na exotickou dovolenou. Nevidí, že je v práci 60 hodin týdně a že jeho víkendy jsou strávené na telefonu a u mailové schránky. Nevidí jeho dlouhé noční vysedávání nad horami papírů ani tlak, který musí v rámci práce a zodpovědnosti za ostatní ve firmě zvládnout.

Lidé mají sklon srovnávat své sociální postavení a dosahovat rovnováhy. Berou v potaz to, co do práce vkládají a co za práci získají. Když se srovnáváme s jinými pracovníky dochází podle J. S. Adamse ke vzniku následující rovnice: odvedená práce/zisk daného jedince = práce/zisk srovnávaných osob

Pokud mezi oběma stranami rovnice nastane rovnost, pak vnímá dotyčný odměnu jako spravedlivou. Objeví-li se nerovnost v neprospěch daného jedince, je daný vztah vnímán jako nespravedlivý a stává se motivem k odstranění nespravedlnosti.

Pocit nespravedlnosti způsobuje mezi zaměstnanci mnoho obtíží, snižuje často jejich pracovní motivaci a morálku. Podněcuje je k neodkladné změně a radikálním krokům. Právě z pocitu nespravedlnosti dochází k nejhorším hádkám, ukončení pracovních vztahů, stávkám a v minulosti i revolucím a násilí.

Jak předejít nespravedlivému ohodnocení svých zaměstnanců?

Je nutné zaměřit se na tři základní body a dodržovat je u všech pracovních pozic na stejné úrovni.

  1. Ocenit vykonanou práci – především odpovídajícím platem, který je základním motivačním prvkem pracovního úsilí a za vyšší výkon musí být také odpovídající zvýšení platu; nastavit nepeněžní benefity a zaměstnanecké výhody za účelem zvýšení loajality zaměstnanců a jejich vnitřní motivace doplnit jejich výkon také o morální hodnocení a pochvaly za jejich odvedenou práci, morální faktor je důležitou složkou motivace
  2. Nastavit spravedlivé a přijatelné podmínky práce – ať už materiální nebo společenské (mezilidské vztahy), kolektiv, ve kterém se vám dobře pracuje a cítíte souhru a podporu je pro zaměstnance mnohdy větší motivací než tučná výplatní páska u konkurence
  3. Práce samotná musí být proveditelná a smysluplná – pokud práce sama o sobě dokáže přinášet zaměstnanci uspokojení a motivaci je ideálním nábojem pro jeho každodenní úsilí, pokud práce baví a zaměstnanci jsou přesvědčení o jejich užitečnosti nebo dokonce své  morální povinnosti ji splnit jejich výkon a spokojenost jsou mnohdy dokonce nezávislé na platu a dalších benefitech a jejich efektivita sama o sobě neklesá; navíc platí, že pro schopného zaměstnance je motivující získat práci s vyšší mírou pravomocí a zodpovědnosti vůči jejímu naplnění – taková pozice je atraktivní a povzbuzuje k většímu odhodlání vše splnit na výbornou

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner