Srozumitelné principy podnikání III. – 5 dostupných zdrojů financování

Máte skvělý nápad na založení vlastního podnikání, ale kde vzít dostatek peněz na rozjezd? Většina podnikatelů financuje začátky ze své vlastní kapsy. Je to jedna z možností, ovšem nejméně doporučovaná. Kde vzít peníze následně na úhradu faktur, pokud odběratelé nebudou platit včas? A jak zafinancovat přechodnou krizi, pokud nebude dostatek zákazníků?

Peníze z vlastních zdrojů si ponecháme jako finanční polštář pro mimořádné situace. Netvrdíme, že neposkytnete ani korunu ze svého při vzniku společnosti, ale nějaké si odložte pro strýčka Příhodu.

Kapitál od rodiny a přátel je pro začínajícího podnikatele sice nejméně nákladný, ovšem o to větší odpovědnost cítíte vůči rodině. Nechcete ji přeci přivést na mizinu. Půjčujte si opatrně a pro pořádek vše podložte smlouvou.

Jaké jiné finanční zdroje je možné získat?

BANKOVNÍ ÚVĚR

Pod pojmem bankovní úvěr lze zahrnout několik forem financování, jako klasický úvěr, leasing, factoring nebo kontokorentní úvěr. Banka je váš partner pro dlouhodobé financování.

Získat bankovní úvěr není vůbec jednoduché. Obzvláště v začátcích podnikání to vyžaduje precizně propracované podnikatelské plány, rozbor možných rizik, zajištění a další dokumentaci. Jedná se o časově náročný proces.

Na trhu se objevují nově i produkty, které pomáhají financovat právě start upy. Neztrácejte tedy hlavu a pečlivě si projděte nabídky jednotlivých bank.

GRANTY A DOTACE

Ministerstva v tuzemsku stejně jako Evropská unie se pravidelně snaží podpořit začínající podnikatele. Poskytují jim dotace, příspěvky na zaměstnance a další možnosti. Zpracování žádosti je sice náročnější, ale není to nepřekonatelné. Můžete také využít poradenských firem, které se na tuto oblast specializují. Pokud také splníte podmínky, jedná se o nenávratnou půjčku, a to už je velice atraktivní nabídka.

ÚŘADY PRÁCE

I u těchto institucí můžete získat nemalé finanční prostředky, a to formou dotací, řádově až desítky tisíc korun. Podmínky se ovšem liší v jednotlivých regionech, a to dle nezaměstnanosti a dostupnosti zdrojů. Podmínkou u tohoto druhu financování je dodržení určité lhůty podnikání.

BUSINESS ANGELS

Jsou to opravdu „andělé“, kteří vám půjčí z vlastní kapsy. Jsou to mnohaletí manažeři a zkušení podnikatelé, kteří přinášejí do podniku nejen peníze, ale také zkušenosti a odborný dohled. Tím, že investují vlastní prostředky, jsou více ve firmě angažování. Na oplátku za zdroje získávají určitý podíl ve společnosti.

VENTURE KAPITÁL

Jedná se o soukromé firmy, které investují do začínajících podniků s velkým potenciálem růstu, a to jménem institucí, jež zajišťují. Zkrátka dochází k navýšení základního kapitálu o takovou částku, se kterou přichází investor, čímž získá menšinový podíl ve firmě. Jedná se o rizikový druh kapitálu vhodný pro rychle rostoucí inovativní projekty.

Možností financování existuje celá řada. V článku jsme představili jen některé z nich.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner