8 kroků změny ve firmě

Jak jsme již psali v dřívějších článcích, přijímání změn je jednou z klíčových rolí v udržení konkurenceschopnosti organizace. Změnu lze řídit několika způsoby.

Dalším nástrojem, který stojí za zmínku, je Osm kroků změny (John P. Kotter). Pokud se jedná o změnu ve firmě zásadní, je vhodnější využít tento princip, neboť je podrobnější. Postupnou implementací všech 8 kroků dosáhnete hladkého průběhu zavedení změny ve firmě.

Krok 1: Vyvolání vědomí naléhavosti

V prvním kroku byste měli vždy nejprve prozkoumat konkurenční prostředí a identifikovat kritická místa, potenciální krize nebo zásadní příležitosti. Díky tomu v prvním kroku dojde k vytvoření myšlenky či nápadu. Není vůbec důležité, či je nápad vytvořen kreativně či analýzou okolního prostředí. Co je nutné vždy udělat je mít jasno v tom, co je smyslem a cílem změny!

Krok 2: Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny

Tedy snažíte se vytvořit skupinu pracovníků, která bude dostatečně silná řídit změny. Vaším úkolem tedy bude vytvořit tým, skupinu, společenství, která má jednoznačně jasno v transparentně definované změně, jejím cíli i smyslu.

Krok 3: Vytvoření strategie

Klíčová je vize, která pomůže řídit proces změny. Následně budujete strategii, která vám pomůže dosáhnout dané vize. Potřebné je v tomto kroku dát dostatečný prostor k vytvoření strategie. Moderovat jednání, ve kterých probíhá nejdříve brainstorming. Po něm pak se extrahují položky, které zaznamenali shodu více osob, a nakonec opět probíhá moderace s cílem formulovat konkrétní strategii.

Krok 4: Komunikace transformační vize

V tomto kroku je dobré využít všechny možné komunikační kanály a prostředky k nepřetržité komunikaci o strategii. Až v tomto kroku teprve dochází k realizaci změny. Jeho důležitost nelze podceňovat, neboť je mnohdy důležité získat i jiné osoby, než jen koaliční skupinu. Dokonce je zapotřebí mít na paměti, že ony důležité osoby by měly mít prostor vyjádřit se ke strategiím, které se jich dotýkají.

Krok 5: Delegování v širokém měřítku

Tento krok je hlavní částí realizace. Zde se odehrává obsah a naplňuje strategie. Hlavním úkolem je utvářet prostředí pro podporu změny. Dávat lidem nástroje (kompetence, vzdělání apod.) a pomáhat jim s rozšiřováním jejich uvědomění. Podporovat je ve smyslu realizace strategie, aby vás to všechny bavilo a těšilo.

Krok 6: Vytváření krátkodobých vítězství

Jedná se o posilování učení a rozvoje. Rozvoj sebedůvěry nastává v případě uvědomění si vítězství. Tedy jej dopřávejte sobě i vašim lidem. A užívejte si to. Nezapomínejte ani na ocenění výsledků činnosti práce vašich zaměstnanců a spolupracovníků.

Krok 7: Využití výsledků a podpora dalších změn

Tento krok je procesně se opakující částí společně s kroky 4, 5, 6 a 7. Čím komplexnější změny realizujete, tím je přípustnější opakování a prolínání výše uvedených fází. Dále probíhá turbulentní fáze, ve které je možné, že budete potřebovat najmout další osoby, případně se s některými rozloučit. Rozhodně však i nadále podporujete probíhající změny a usnadňujete transformaci.

Krok 8: Zakotvení nových přístupů do firemní kultury

Finální krok. Jeho správné provedení je oslavou proběhlých výsledků a dosažených úspěchů.  Poukažte na souvislosti mezi novými vzory chování a podnikovými úspěchy. Rozvíjejte prostředky zajišťující vzdělání manažerů a výběr vhodných nástupců.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner