Gender v managementu

Žijeme ve společnosti, kde všeobecně panuje rovnost práv mužů a žen. Platí to ovšem ve všech oblastech? Co takhle ženy na vedoucích pozicích v podnicích nebo státních organizacích? Proč není žen na těchto pozicích stejné procentuální zastoupení jako u mužů? Nejsme snad tak schopné? Nebo se při výběrovém řízení dá přednost mužům, u nichž není kariéra ohrožena budováním rodiny?

O postavení žen především ve společenském životě se popsaly již tisíce papírů. Ačkoli se všichni ohánějí rovnoprávností a odmítáním stereotypů, ve společnosti jsou hluboce zakořeněné. V některých případech pak znemožňují ženám se realizovat a dosáhnout na stejné pozice jako muži.

V některých společnostech se při výběru žen do vedoucích pozicí požaduje prokázat dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti. Nároky na ženy jsou tedy v některých ohledech mnohem vyšší. A v některých případech, i když žena prokáže požadované, vedoucí pozice nikdy nedosáhne. Obzvláště, pokud v čele společnosti stojí muž, jehož ego to nedovoluje.

Co ženy nejvíce omezuje v jejich rozvoji?

První překážkou je skleněný strop, nebo li neviditelná bariéra. A proč je neviditelná? Zespodu bohužel není vidět, ženy na ni narazí až ve chvíli, kdy ji chtějí „prorazit“ a dostat se na vedoucí pozice ve firmě. Tato neviditelná bariéra se může schovávat za diskriminaci na pracovišti.

Statistika z Velké Británie říká, že společnost tvoří 61 % žen, z nichž pracujících je 46 %. V čele velkých firem v Británii pak stojí pouze 7 % žen.

Jsou ženy opravdu méně schopné, rázné nebo méně bystré?

Samozřejmě se nedá říci, že top vedoucí pozice jsou pro ženy nedosažitelné. Pokud se podíváme na žebříček nejvlivnějších žen v České republice, možná nás překvapí, na jakých pozicích tyto ženy pracují.

V mladém věku, kdy jsou ženy dravé a chtějí se dostat na vedoucí pozice, je asi nejvíce omezuje vyhlídka založení rodiny. Přeci jen žena z pracovního procesu „vypadne“ na několik let. Obzvláště vedoucí pozice se vyznačují dynamičností, kde je nutné reagovat nejen na vývoj trhu, ale také konkurence a vládních zásahů.

A co kdybychom rozdělily firmy na čistě ženské a mužské? Nešly bychom v tuto chvíli jako ženy samy proti sobě? Uspěly bychom při vyjednávání před konkurencí a s obchodními partnery stejně dobře?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner