Jak vybrat ty nejlepší zaměstnance?

Obsadit do své firmy ty nejschopnější jedince často nebývá jen tak – a chyba při výběru může mít neblahý dopad na celý podnik. Nezřídka se bohužel stává, že uchazeč o zaměstnání nemluví zcela upřímně. Přijímací řízení pak často připomíná pomyslnou hru kočky s myší. Jenomže kdo je kočka a kdo myš?

Jak se vyvarovat omylů při přijímání pracovníků? Stoprocentně účinná metoda neexistuje. I personalista je jen člověk a lidé nejsou neomylní. Přesto jsou způsoby, jak výběr usnadnit – pomoci  může následujících pět zásad:

1) Mějte jasno v tom, koho hledáte

Prvním krokem v náborovém procesu je vytyčit si požadavky na pozici, kterou obsazujete. Jaké má mít uchazeč znalosti? Potřebuje nějakou speciální dovednost? Sháníte člověka na plný nebo zkrácený úvazek?

2) Životopis prozradí mnohé

Už úvodní kontakt s uchazečem prozradí hodně – odbytý životopis plný chyb a nesrovnalostí prozradí kandidáta s nízkou motivací. Podobně časté střídání zaměstnání nebo dlouhodobé mezery mezi zaměstnáními mohou být signálem problémového zaměstnance. Zde ovšem pozor na unáhlené soudy – důvodů pro tyto situace může být více (například zdravotní problémy,…). Rozhodně se také vyplatí zjistit si reference od bývalých zaměstnavatelů.

3) Sledujte uchazečovu řeč těla

Z neverbálních projevů Vašeho kandidáta můžete usuzovat na mnohé – zaujme-li například po Vaší otázce defenzivní postavení se zkříženýma rukama, nejspíš mu Vaše dotazy nejsou příjemné.  Podobně vyhýbání se očnímu kontaktu a dotýkání se obličeje během řeči ukazuje na neupřímnost.

4) Pokládejte správné otázky

Zásadou je kladení otevřených otázek, tedy takových, které nelze odbýt strohým ano/ne, u kterých se musí uchazeč rozpovídat.  Otázky by měly směřovat k zaměstnancovým schopnostem a dovednostem – splňuje Vaše požadavky? Nezbytné je také při rozhovoru zjistit uchazečovu motivaci pro Vás pracovat. Další dotaz, který by neměl chybět, směřuje na pracovníkovy předchozí zkušenosti a výkony v zaměstnání.

5) Otestujte svého uchazeče

Hojně využívanou metodou výběrového řízení je dnes tzv. assessment centrum. Co Vám uchazeč řekne je jedna věc – ale jak se zachová při situacích, které ho na Vaší pozici čekají? Prověřte jeho kompetentnost na modelových situacích. Leccos prozradí také psychodiagnostické testy.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekUmíte správně relaxovat?
Další článekRozhodnutí je jen na nás aneb jak se naučit rozhodovat?
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.