Jak může kodex firmě prospět a na co potřebujeme etiku?

Etický kodex mají v současnosti téměř všechny velké firmy. Je základem jejich důvěryhodnosti a vypovídá o jejich společenské odpovědnosti, stejně jako ekologickém a přátelském přístupu ke svému okolí.

Ať už se na funkci etického kodexu podíváme z kterékoli pozice, jako zákazník nebo jako člen firmy, vždy najdeme pozitivní dopad jeho existence. Víte, jak prospěšný může etický kodex být a k čemu ve vaší firmě vlastně slouží?

Z pohledu managementu nám etický kodex pomáhá při řešení etických problémů a dilemat. Slouží k objasnění podnikové filozofie a strategických cílů v oblasti etických hodnot. Vyjadřuje vstřícnost ke speciálním požadavkům nadřízených, ale i podřízených. Nabízí oporu a představuje autoritu při odolávání neracionálním požadavkům nadřízených i podřízených. Je prospěšný při řešení krizové situace v oblasti personálního managementu. Poskytuje návod managementu i auditorům, jak odhalit nelegální operace a podvody. Je manuálem managementu při komunikaci etických norem, vztahujících se ke společenské odpovědnosti podniku. A v neposlední řadě má přispívat k naplňování pocitu, že zaměstnanci pracují v prostředí eticky jednající firmy. Kodex napomáhá podpořit proces identifikace a harmonizace zájmů a etických hodnot zaměstnanců a firmy.

Proč by jej firma měla chtít?

Optikou firmy slouží kodex k  eliminaci nežádoucích praktik, které jsou příčinou ztráty zákazníků. Prospívá při zavádění nových postupů a objasňování politiky firmy v oblasti podnikové kultury. Předchází zneužití pravomocí nadřízených a průběžně eliminuje střety zájmu mezi participujícími skupinami zainteresovanými v podnikatelském procesu firmy. Dává jasné parametry při řešení etických přestupků, týkajících se disciplíny zaměstnanců. Představuje platformu při řešení strukturálních změn a krizových situací. Dává zelenou úsporám transakčních a informačních nákladů v dlouhodobé dimenzi.

Co na to veřejnost?

Ze širšího pohledu profesního odvětví a asociací je prostředkem k nastolení liberálního podnikatelského prostředí a k omezení státních zásahů. Nástrojem k eliminaci míry korupce a způsobem ke zvýšení  důvěry v podnikání v daném konkrétním odvětví. V neposlední řadě je zdrojem dodržování platného práva a kontroly.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner