Nové trendy v HR aneb na co se zaměřit v roce 2019

Způsob, jakým se nabírají zaměstnanci se za poslední roky změnil. Odborníci se shodují, že už to není firma, která si vybírá zaměstnance, ale zaměstnanec, který si vybírá firmu. Je proto více než kdykoliv dříve důležité, neudělat při procesu výběru přešlapy a neodradit toho nejlepšího kandidáta. Na co se tedy zaměřit?

Síla recruitment marketingu

Na kandidáty je potřeba nahlížet jako na klienty. Jsou to právě oni, u koho si chcete vybudovat dobré jméno. Samotný recruiting neboli nábor zaměstnanců se skládá z přihlášení kandidátů, jejích selekcí a z konečného výběru. Oproti tomu recruitment marketing jde ještě o krok vpřed. Jeho cílem je povědomí kandidáta o firmě, vzbuzení zájmu a následné rozhodování kandidáta, zda se přihlásit nebo ne. Pod recruitment marketing tak spadá například prezentace firmy na sociálních sítích, způsob inzerce, vzhled webových stránek a především to, jak přehledně a kvalitně jsou popsané otevřené pozice a jak jednoduché je se na ně přihlásit. Výzkumy ukazují, že většině potenciálních kandidátů nestačí přečíst si inzerát, ale hledají co nejvíc informací o firmě. Facebooková stránka, kde naposledy někdo aktualizoval obsah v roce 2016 a nekvalitní grafika webu je tabu, které si žádná moderní firma nemůže dovolit. Síla recruitment marketingu spočívá také v tom, že jde o způsob, jak zaujmout kandidáty, kteří aktivně změnu práce nehledají, nenavštěvují speciální inzertní stránky, ale v případě dobré nabídky by byli ochotni o změně přemýšlet.

Zkušenost kandidáta – cesta k úspěchu i do pekel

Nyní se posuneme od způsobu, jak kandidáta zaujmout až ke chvíli, kdy se kandidát na místo skutečně přihlásil. Celý proces od přihlášení až po skončení výběru z pohledu kandidáta se nazývá „candidate experience“ tedy v překladu zkušenost kandidáta. Statistiky ukazují, že najmout nového kvalifikovaného zaměstnance trvá dva až tři měsíce, ovšem pouhých 10 dní trvá, než si kvalitní kandidát najde novou práci. Co z toho vyplývá? Je potřeba proces zrychlit a kandidáta zaujmout natolik, aby si mezi všemi nabídkami vybral právě tu vaší. V případě přihlášení je dobré kontaktovat kandidáta okamžitě a informovat ho o tom, jak bude celý proces probíhat. Je potřeba mu sdělit, dokdy se mu někdo z firmy ozve, kdy bude probíhat případný pohovor a kdy dostane rozhodnutí. Důležité je termíny dodržet, v opačném případě ztrácíte bleskově důvěru kandidáta. Nejhorší začátečnickou chybou je už se nevybraným kandidátům nikdy neozvat. Dnes možná nevyhovují vaším požadavkům, za dva roky může být ale vše jinak. Je důležité mít na mysli, že neúspěšný kandidát se může se svou negativní zkušeností jednoduše svěřit na internetu. V tomto případě odradí nejen další potenciální kandidáty, ale i vaše zákazníky. Skvělým způsobem, jak zjistit, jaká byla zkušenost kandidátů je anonymní zpětnovazební dotazník, kde se dozvíte, co se kandidátům nelíbilo a co naopak ocenili.

Najděte nejkvalitnějšího zaměstnance pomocí kooperativního náboru

Dalším z trendů pro rok 2019 je takzvaný „collaborative hiring“ neboli kooperativní či společný nábor. Často není totiž pouze v silách personalisty nebo náboráře poznat, zda se jedná o toho pravého zaměstnance, a to hlavně ve chvílích, kdy jde o kandidáta s potřebnou speciální kvalifikací. V takovém případě může přijít na řadu představení kandidáta kolegům, s kterými by pracoval. Člověk z budoucího týmu dokáže posoudit, zda má kandidát dostatek potřebných znalostí. A kandidát může ocenit seznámení se s potenciálními kolegy a určitě ho potěší také možnost promluvit si o dané práci s někým, kdo ji přímo vykonává. Nejen, že tento způsob výběru působí na kandidáta otevřeně, přináší ale i objektivitu výběru zajištěnou větším množstvím pozorovatelů, než je pouze personalista sám.

Svět výběrů zaměstnanců se neustále vyvíjí a toto jsou pouze některé trendy, nad kterými je potřeba se čím dál více zamýšlet. V dalších článcích se zaměříme na to, jak konkrétně recruitment marketing zlepšit, jaké podniknout kroky pro to, aby zkušenost kandidátů byla co nejlepší, nebo jak zařídit úspěšný kooperativní nábor.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekI konec může být nový začátek
Další článekMetakomunikace, aneb mluvení o mluvení
Vždycky mě zajímalo, jak lidé přemýšlí a jaké myšlenky a pocity se skrývají, za tím, co říkají. Taky mě baví psát, hrát si se slovy a vymýšlet věci. Při bakalářském studiu jsem proto zkombinovala dva zdánlivě nesouvisející obory – psychologii a žurnalistiku a rozhodně nelituji. Momentálně už studuji pouze psychologii a do budoucna bych se chtěla věnovat výběrovým řízením, organizaci teambuildingů nebo třeba HR marketingu. Oblast pracovní psychologie je totiž to, co mě aktuálně nejvíc zajímá. A právě o té píšu články pro Institute of Applied Psychology https://www.psychometry.cz/.