Jak obchodovat se Saudskou Arábií?

Veškeré jednání je v Saudské Arábii značně ovlivněno náboženstvím. Hlavní náboženskou ideologií je wahhábistický islám, země je nazývána „Ochránkyní víry“.

To vyplývá z historického vývoje islámu a umístění svatých míst v srdci Saudské Arábie. Z toho důvodu se zde na většinu pravidel hledí mnohem přísněji. Například na dodržování pravidel klidu během modliteb dohlíží náboženská policie. Pro ženy je vždy povinné zahalení (tradicí je zde nikáb). Ženy tu nesmějí řídit. Islám je státním náboženstvím, což znamená, že za odpadlictví od víry je uložen hrdelní trest. V Saudské Arábii se stále hojně uplatňuje právo Šaríja a Saudská Arábie proto nerespektuje Listinu základních práv a svobod. Přestože místní právo není psané, na občany cizích zemí se zde vztahují místní zákony.

V obchodním jednání jsou Saudové velmi zdvořilí, ale veškerá jednání trvají dlouho a ještě déle budete čekat, než dojde k rozhodnutí. Nemá cenu naléhat na urychlení, v tom případě má nátlak opačný vliv. Saudové často přeruší jednání kvůli modlitbě, která se odehrává pětkrát denně a odeberou se do modlitebny, jež je součástí téměř všech pracovišť.  Společenská jednání se odehrávají povětšinou noci kvůli modlitbám. Saudové velmi přísně střeží soukromí své rodiny a především své ženy.

Jak se domluvit?

Angličtina je velmi rozšířeným jazykem, je-li třeba tlumočníka obvykle jej zajistí arabský partner. Při oslovování se většinou používají anglické tituly (Mr.,Mrs.,Ms.) a zvyklosti a je třeba podat rukuvšem přítomným.

Od západních partnerů se zde očekává oblek s kravatou a košilí. Arabská strana nosí většinou dlouhý bílý splývavý oděv, který je doplněn ghutrou (červenobílý nebo bílý šátek) převázaný ikálem. Alternativou je malá bílá čapka tanga. Ke slavnostním příležitostem je oblek doplněn o mišlu (plášť bílý, černý, hnědý se zlatým vyšíváním). Ženy v Saudii obvykle nosí černé šátky a šaty a mají zcela zakryté vlasy. Pro obě pohlaví platí povinnost zakrývat nohy až po kotníky. Muži by neměli nosit šperky kromě prstenů a mít dlouhé vlasy.

Právě pro Saudii je obvyklý fyzický kontakt mezi obchodními partnery (vedení za ruku). Navázání obchodního styku s arabským partnerem většinou předchází dlouhá korespondence a je nutné se neustále připomínat. Západní partner musí být dochvilný bez ohledu na zdržení arabského partnera. Na samotná jednání musí být velmi dobře připraven. Jednání většinou probíhá s hlavním manažerem doprovázeným skupinou odborníků. Saudští obchodníci jsou korektní, trpělivý a pohodlní. Od zahraničního partnera očekávají bezchybné plnění podmínek, kvalitní zboží a nízké ceny. Při jednání nelze poukazovat na nedostatky partnera, ale ani projevovat přílišnou benevolenci. Jednání může být neúspěšné, protože se arabskému partnerovi nelíbíte. Přes veškerou konverzaci a odlehčení s vámi arabský partner nenaváže osobní vztah.

Nejvhodnějšími dary jsou firemní předměty, drahé dary jsou nežádoucí. Pracovní obědy jsou obvyklé a často vám partner sám naservíruje jídlo na talíř. Kouření v uzavřeném prostoru je nemyslitelné.

Nejvhodnějšími tématy konverzace jsou studia partnera v zahraničí a úspěchy jeho země.

Do Saudské Arábie je zakázán dovoz alkoholu, drog, pornografie a jakýchkoli magazínů nebo tisku obsahující ženské figury oděné jinak, než je dáno zdejšími zákony. Taktéž jsou tu zakázány jiné náboženské symboly. Nejhorší postavení z hlediska náboženství mají v Saudské Arábii atheisté, ale ani křesťané nejsou příliš vítáni.

Jaké jsou šance na úspěch?

Arabská kultura je ze všech nejodlišnější a nejsložitější na přizpůsobení. V poslední době však získává na stále větším významu a obchodním stykům s ní se nelze vyhnout. Je tedy nutné se předem připravit a brát ohled na zdejší všudypřítomnost náboženství a mnohem otevřenější chování. Arabové jsou temperamentní a vřelí a proto se jim ostatní, především evropané zdají chladní a neupřímní. Chcete-li si získat jejich respekt a přízeň musíte se oprostit od zažitých tabu a brát vše s nadhledem a s úsměvem. Přes všechny překážky v jednání s obchodními partnery z arabských zemí, stojí za to si touto zkušeností projít a nejen kvůli obchodnímu zisku, ale především kvůli zkušenostem. Celkově je arabská kultura zajímavá a lákavá. Může nás v mnohém obohatit, protože je pravým opakem naší uspěchané euroatlantické civilizace.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner