Podnikatelský​ ​cyklus​ ​a​ ​předpoklady

 

Podnikatelem se v dnešní politické a ekonomické situaci může stát v podstatě každý a jeho možnosti podnikání jsou rozmanité. V praxi je podnikáním cokoli, co se rozhodneme sami začít, provozovat, vyrábět a poskytovat. V okamžiku, kdy nejsme zastřešení nějakým zaměstnavatelem – ať už firmou, organizací či státem, jsme v podstatě podnikatelé a celý úspěch či nezdar našeho plánu a konání je v našich rukou.

Tyto svobody jsou rovny zodpovědnosti a tlaku, jenž na dotyčného jeho podnikání klade. Kromě svobodného určení pracovní doby, platu a celkové podoby podniku sebou podnikání nese ovšem také nemalou míru rizika. Pro začátek je dobré vědět, jak podnikání funguje alespoň teoreticky a znát postupy v rámci tzv. podnikatelského cyklu.

Podnikatelský cyklus je tvořený následujícími převážně vnějšími podněty, na které má správně podnikání reagovat

1. Potřeba = pocit nedostatku.

2.Přání = vyjádřený pocit potřeby.

3.Poptávka = soubor potřeb krytých kupní silou.

4.Výrobek = zboží, služba určená k prodeji (směně).

5.Směna = akt výměny.

6.Trh = místo, kde se střetává prodávající s kupujícím.

7.Marketingové řízení = systém řízení firmy ovlivňující její organizační strukturu,

podnikové procesy a projevující se vnějším chováním firmy na trhu.

8.Marketingová koncepce = ta je dána dvěma složkami. Tou první je strategie firmy. Druhou složkou, která proces podnikání ovlivňuje a je nutné s ní počítat při tvorbě cyklu a plánů je konkurenční prostředí. Znamená to orientaci na zákazníka od samého počátku.

9.Marketingový proces = cyklus činností na jehož počátku je výzkum, vývoj produktu, kalkulace jeho ceny, propagace a prodej a na konci je zisk. Celý cyklus se váže na zákazníka a jeho smyslem je odhad jeho potřeb, uspokojení potřeb a udržení jeho přízně. Rozdíl mezi klasikou výrobně prodejní koncepcí a marketingovou koncepcí znázorňuje následující obrázek.

Předpoklady a podnikatelský cyklus v praxi

Podnikatelský proces nám tedy na základě cyklu a potřeby zákazníka určí, jak se bude firma orientovat, vyvíjet a co bude jejích produktem. Potřeby zákazníka a trhu jsou základem úspěšného podnikatelského záměru.

Z potřeby vzniká podnikatelský nápad, reagující na potřeby trhu, ten je realizován a uveden na trh. A právě trh a spotřebitelé následně rozhodnout o dalším osudu podnikání. Jejich přijetí či odmítnutí zboží je pomyslným Damoklovým mečem. Díky marketingu lze do velké míry jejich chování předvídat a připravit zboží, jeho vzhled, kvalitu i funkce. Díky marketingu a nástrojům reklamy, je možné své šance na úspěch mnohonásobně zvýšit. Pokud překoná náš produkt první zkoušku ohněm, samozřejmě není vyhráno. Nastává vyčerpávající závod s konkurencí a také o udržení zájmu spotřebitele.

Pokud posiluje poptávka po našem zboží, pak může posílit i nabídka a firma roste. Po překonání prvotních překážek, uvedení na trh a prvním fiskálním cyklu. Po minimalizaci hrozeb ze strany trhu i konkurence, lze stabilní výnosy a přetrvávající poptávku považovat za úspěšné završení podnikatelské cyklu. Tím naše snahy a práce nekončí. Firmy se musí měnit, reagovat na vývoj trhu, poptávky, reklamy atd. Je to neustálá výzva. Která ovšem přináší pocit z dobře vykonané práce, úspěchu, zisk i osobní svobodu podnikateli.

Aby se tedy člověk pustil do toho šíleného kolotoče podnikání, jak bylo popsáno výše, musí mít dozajista určitý set vlastností. jež mu umožňují touto džunglí moderního podnikatelské prostředí projít a zvládnout eskapády trhu ve zdraví. Kromě pevných nervů a zdravého cévního oběhu, to chce také odvahu, iniciativu, energii, odbornost a tvořivost.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner