Zdokonalte leadership ve své firmě podle nejnovějších trendů

Pracoviště a jeho vedoucí se neustále vyvíjí, a to velmi pozvolně, možná si toho ani nevšimnete. Existuje ale tolik výzev, kterým dnes na pracovištích musí čelit – stárnutí pracovní síly, náročná výběrová řízení a udržení si těch nejcennějších zaměstnanců – jen abychom jmenovali alespoň některé. Zdá se, že právě tyto výzvy diktují nejnovější trendy na pracovišti.

Větší důraz na jednotlivce a týmový výkon

Jedním z nejnápadnějších trendů na pracovišti je ještě více se zaměřit na výkony týmů i jednotlivců. Zaměstnavatelé nyní věnují větší pozornost analytice výkonu a měření, aby se zajistilo, že jsou dodržovány správné systémy a postupy, dále aby se projevovaly inovace a odhodlání a v neposlední řadě také, aby se zaměstnanci cítili dobře, což se pak projeví vzájemně i ve vztahu k zaměstnavateli. Se zaměřením na individuální i týmové výkony pomůže zaměstnavatelům identifikovat potenciální vůdce mezi skupinami.

Nábor a školení jsou stále důležitější

Pryč jsou dny, kdy zaměstnavatelé spoléhají na absolventy vysokých škol. V dnešní době si stále více zaměstnavatelů uvědomuje nutnost školení a rekvalifikací. Nábor se i nadále vyvíjel v průběhu let, zejména v tréninku původních i nových týmů, například i využití videokonferencí bylo účinně použito při přípravě potenciálních zaměstnanců na nové pozice, tudíž se tak mohou stát lepšími a efektivnějšími lídry. Zaměstnavatelé nyní uznali, že školicí videa mohou být použita ve vhodnou dobu k zaujetí a učení budoucích vedoucích.

Lídr jen jako jednotlivec? Klidně i celý tým!

Spíše než se spoléhat na jedinou osobu si organizace nyní uvědomily, že vedoucí role jsou nejlépe prováděny, pokud jsou rozděleny mezi několik osobností. Vedení nemusí spočívat v jedné osobě, ale i v kolektivu nebo celé síti schopných lidí. Jsou-li vedoucí role roztroušeny do mnoha osobností, budou se vzájemně od sebe učit a vynaloží společné úsilí k vyřešení organizačních záležitostí. Spolupráce a sdílení povinností jsou základní výhody distribuce vedoucích rolí na pracovišti.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner