Zdokonalte leadership ve své firmě podle nejnovějších trendů

Pracoviště a jeho vedoucí se neustále vyvíjí, a to velmi pozvolně, možná si toho ani nevšimnete. Existuje ale tolik výzev, kterým dnes na pracovištích musí čelit – stárnutí pracovní síly, náročná výběrová řízení a udržení si těch nejcennějších zaměstnanců – jen abychom jmenovali alespoň některé. Zdá se, že právě tyto výzvy diktují nejnovější trendy na pracovišti.

Větší důraz na jednotlivce a týmový výkon

Jedním z nejnápadnějších trendů na pracovišti je ještě více se zaměřit na výkony týmů i jednotlivců. Zaměstnavatelé nyní věnují větší pozornost analytice výkonu a měření, aby se zajistilo, že jsou dodržovány správné systémy a postupy, dále aby se projevovaly inovace a odhodlání a v neposlední řadě také, aby se zaměstnanci cítili dobře, což se pak projeví vzájemně i ve vztahu k zaměstnavateli. Se zaměřením na individuální i týmové výkony pomůže zaměstnavatelům identifikovat potenciální vůdce mezi skupinami.

Nábor a školení jsou stále důležitější

Pryč jsou dny, kdy zaměstnavatelé spoléhají na absolventy vysokých škol. V dnešní době si stále více zaměstnavatelů uvědomuje nutnost školení a rekvalifikací. Nábor se i nadále vyvíjel v průběhu let, zejména v tréninku původních i nových týmů, například i využití videokonferencí bylo účinně použito při přípravě potenciálních zaměstnanců na nové pozice, tudíž se tak mohou stát lepšími a efektivnějšími lídry. Zaměstnavatelé nyní uznali, že školicí videa mohou být použita ve vhodnou dobu k zaujetí a učení budoucích vedoucích.

Lídr jen jako jednotlivec? Klidně i celý tým!

Spíše než se spoléhat na jedinou osobu si organizace nyní uvědomily, že vedoucí role jsou nejlépe prováděny, pokud jsou rozděleny mezi několik osobností. Vedení nemusí spočívat v jedné osobě, ale i v kolektivu nebo celé síti schopných lidí. Jsou-li vedoucí role roztroušeny do mnoha osobností, budou se vzájemně od sebe učit a vynaloží společné úsilí k vyřešení organizačních záležitostí. Spolupráce a sdílení povinností jsou základní výhody distribuce vedoucích rolí na pracovišti.

O tom, co všechno by měl takový lídr zvládat, si přečtěte také zde.